Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 98 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 3. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ILGAZ DAĞLARINDAN

Siz, ağaçlar, elbet beni bildiniz,

Ben sizden ayrılmış yürür bir dalım.

Ey çamlar, köknarlar, ey yeşil deniz.

Ben kendi kendini sürür bir dalım.

 

Kırığım, içimden çıkmaz bu acı,

Gün oldu başıma hasretin tacı,

Düşündüğüm zaman asıl ağacı,

İçimi yalnızlık bürür bir dalım.

 

Ne sert kış ne gümrah ve gölgeli yaz,

Ne ılık meltemler, ne keskin ayaz.

Mevsimler derdime bir şifa olmaz,

Ben kökünden kopmuş çürür bir dalım.

Ahmet Kutsi Tecer, Bütün Şiirleri

 

A.   Aşağıdaki sorulan yukarıda verilen şiire göre cevaplayınız.

 

1.    Şair kendini neden ağaçlarla bir tutmaktadır?

Şair de kendini dalından koparılmış bir dala benzetmektedir.

2.    Şiirin ölçü, kafiye ve rediflerini bellrleyiniz.

Ölçü: 11’li hece

Redif:… bir dalım

Kafiye: Zengin uyak (1.dörtlük –niz, 2.dörtlük –acı, 3.dörtlük -yaz)

3.    İşlediği konuya göre şiirin türü nedir ?

Lirik Şiir

4.    Nazım birimi, kafiye örgüsü ve ölçüsünden hareketle şiirin nazım biçimini bulunuz.

Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.

5.    Şiirde kişileştirilen varlıklar nelerdir? Şair neden teşhis sanatına başvurmuş olabilr?

Ağacın dalıyla kişileştirilmiştir.

6.    Şiirin teması nedir?

Gurbet

7.    Şiirde geçen sıfatları bulunuz.

ayrılmış yürür  dalım > niteleme sıfatı

bir dalım >belgisiz sıfat

yeşil deniz  > niteleme sıfatı

sürür dalım > niteleme sıfatı

bir dalım >belgisiz sıfat

bu acı >işaret sıfatı

yalnızlık bürür dalım> niteleme sıfatı

bir dalım >belgisiz sıfat

sert kış > niteleme sıfatı

gümrah ve gölgeli yaz > niteleme sıfatı

ılık meltemler > niteleme sıfatı

 keskin ayaz > niteleme sıfatı

bir şifa >belgisiz sıfat

kopmuş çürür dalım > niteleme sıfatı

bir dalım >belgisiz sıfat