Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 97 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 SÖZLÜ İLETİŞİM

A. SÖZLÜ İLETİŞİM TÜR VE TEKNİKLERİNİ TANIMA

ŞİİR DİNLETİSİ HAZIRLAMA

Müzik eşliğinde şiir okuma şölenine şiir dinle­tisi denir. Hazırlama ve sunma aşamaları yoğun bir çalışma gerektiren şiir dinletisi; derleme, planlama, sunuş metni oluşturma, prova yapma ve sunma gibi aşamalardan oluşur.

İlk olarak dinletinin amacı belirlenir ve ona göre antolojilerden, şiir kitaplarından derlemeler yapılır. Şiirleri okuyacak öğrenciler belirlenir ve ezber ça­lışmaları yapılır. Ezber çalışması yapılırken nokta­lama işaretlerine dikkat edilerek okunan şiir, önce sessiz daha sonra sesli ve vurgulu okunur. Sesler ve hecelerin birbirine karıştırılmadan, yutulmadan, tam ve doğru çıkartılmasına; kelime ve cümle vurgusuna dikkat edilir. Ses tonu amaca, ortama, içeriğe ve hedef kitleye uygun olarak ayarlanır. Konuşurken nefes almak için sözün anlamına uygun duraklamalar yapılır. Herkes tarafından duyulmasına özen gösterilir.

Her şiirin kendine özgü bir ses tonu vardır. Kahramanlık temalı bir şiir ile aşk temalı bir şiir, aynı ses tonuyla okunmaz. Şiirdeki her kelime anlamına uygun ve doğru telaffuzla okunur. Açık, net ve anlaşılır bir ses kullanılır. Şiir, yerinde ve etkili kullanılan jest ve mimiklerle desteklenir.

Şiirlerin hangi sıraya göre okunacağına karar verilir. Dinleti için isim belirleme, dinleti tarihi ve yerine karar verme işlemi tamamlandıktan sonra şiirlerin konusuna uygun dekor ve müzikler hazırlanır. Gerekli görülürse şiirler, görsellerle desteklenebilir.

Şiir dinletisi sunusu için bir metin hazırlanır. Bu metinde şiirlerin konu ve temasına uygun olarak özlü sözler, kısa hikâyeler, çarpıcı paragraflara yer verilir.

Şiirlerin dekor, müzik ve süre ayarları yapılır. Dinletide kullanılacak görsel ve işitsel araçlar hazırlanır. Bu araçların çalışıp çalışmadığı, araçların şiir okunacak ve dinleti yapılacak mekâna uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Her şiirin kendine has bir ritmi ve müziği vardır. Şiiri okurken ritim ve müziği yakalama önemlidir. Bu, şii­rin duygusunu vermeyi sağlar. Ses, şiirin tınısına ve anlamına göre belirlenir. Doğru yerde ve düzenli olarak nefes alınıp nefes ayarlanması yapılır. Dinleyiciyle göz teması kurularak heyecan kontrol altına alınır. Dış görünüş ve kıyafet, konuşma yapılacak ortama göre ayarlanmalıdır.

Fon müziği, dekor, kostüm vb. hazırlıklar tamamlanarak birkaç kez dinleti provası yapılır. Provalar, bili­şim teknolojilerinden yararlanılarak kaydedilebilir, bu kayıtlardan hareketle gerekli düzenlemeler yapılabilir.

Dinletinizi hazırlarken eba.gov.tr Genel Ağ adresinden yararlanınız.

 

B. SÖZLÜ İLETİŞİM TÜR VE TEKNİKLERİNİ UYGULAMA

Daha önce öğrendiğiniz bilgiler ışığında, beğendiğiniz şiirlerden oluşan bir dinleti hazırlayınız. Dinletiyi öğretmen ve arkadaşlarınızla değerlendirebilirsiniz.