Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 96 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 II. YAZMA

A. YAZMA TÜR VE TEKNİKLERİNİ TANIMA

BİR ŞİİRE BENZETEREK DİZE, BEYİT, DÖRTLÜK YA DA BENT YAZMA

Şiir yazma çalışması farklı yöntemlerle yapılabilir. Bir şiire benzetilerek dize, beyit, dörtlük, bent yazıla­bilir ya da bir bölümü verilen şiir devam ettirilebilir. Herhangi bir şairin yazdığı şiire karşılık olarak başka bir şair tarafından konu, şekil, ölçü, hece, uyak sistemi bakımından hemen hemen aynı tarzda şiir yazılmasına nazire (benzek) denir. “Benzek”i yazılacak ya da devamı getirilecek şiirin konusu ve teması kavrandıktan sonra aynı ölçü ve kafiye örgüsüyle şiir yazılır. Aşağıda, Dadaloğlu’nun şiiri ve bu şiire Murat Çobanoğ­lu’nun yaptığı benzek verilmiştir.

Yürü bre yürü Antep elleri

Senin yakışığın yazınan gelir

Başı top top olmuş yüzü peçeli

Gelinler karışmış kızınan gelir

Dadaloğlu

 

Dağlar yeşillenmiş yayla zamanı

Koyunlar meleşir kuzular gelir

Yüklenmiştir bir güzelin kervanı

Ayrılmış yarından sızılar gelir

Murat Çobanoğlu

B. YAZMA TÜR VE TEKNİKLERİNİ UYGULAMA

Verilen açıklamalara göre aşağıdaki çalışmaları yapınız.

1. Aşağıdaki şiirlerden birini seçerek o şiire benzeyen dize, beyit, dörtlük veya bir bent yazınız. Yazacağınız şiirde imge ve ahenk unsurlarına (ölçü, kafiye, redif, aliterasyon, asonans, kelime tekrarları) yer veriniz.

Desem ki sen benim için,

Hava kadar lazım,

Ekmek kadar mübarek,

Su gibi aziz bir şeysin;

Nimettensin, nimettensin!

Cahit Sıtkı Tarancı

 

Seni dağladılar, değil mi kalbim,

Her yanın, içi su dolu kabarcık.

Bulunmaz bu hâlden anlar bir ilim;

Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık.

       Necip Fazıl Kısakürek

 

Ay çok mu gecikti nerdeyse çıkar

Sen yalnızlığıma varır varmaz

Az sonra yağmuru durduracaklar

Rüzgârı değiştirdim

Ustura ağzı poyraz

Yok canım yıldızları unutmadık

Attilâ İlhan

 

İçimin vadilerinde kış kıyamet

Rüzgârlar biteviye

Yavrusunu yitiren kurdu seslendiriyor

Ve ay her gece

Gümüşî bir yalnızlığı anlatmak için

Doğuyor sanki öylece.

Erdem Bayazıt

 

2. Aşağıda, Arif Nihat Asya’nın “Yollar” adlı şiirinden bir bölüm verilmiştir. Bu şiirin tema, anlatım özellikleri ve ahenk unsurlarını göz önünde bulundurarak şiiri defterinizde devam ettiriniz.

Varsın biraz da yollar çeksin benim cefamı

Artık verin çocuklar, artık verin asamı!.

Bir başka kâinata, bir başka yurda yol var;

Siz örtünün garipler siz örtünün abamı!

 

Yorgun düşüp uzandım altında asumanın;

Gölgende buldum ey dal bir anne ihtimamı.

Şahane manzaraydı dünya sınırlarında

Bir kubbenin rüku’u, bir zirvenin kıyamı.