Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 95 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 ŞAİRİN BİYOGRAFİSİ

NECATICUMALI (1921 – 2001)

Yalın anlatımlı, lirik şiir yazan Necati Cumalı; şiirlerinde sevgi, özlem, sevinç gibi konularla birlikte çağın toplumsal sorunlarını da anlatmıştır. Yaşama sevinci, şiirlerinde önemli yer tutar. Kendine özgü lirik şiirler yazmıştır. Şiirleri ölçüsüz ve uyaksızdır.

Roman ve öykülerinde kasaba ve kırsal kesim insanlarının sorunlarını işlemiştir. Daha çok Ege Bölgesi’ndeki insanları anlatmıştır. Toplumun aksaklıklarına, geleneklerle ilgili yanlışlıklara değinmiş, mizah ögesinden yararlanmıştır.

“Kızılçullu Yolu, Harbe Gidenin Şarkısı, Denizin İlk Yükselişi, İmbatla Gelen, Bozkırda Bir Atlı (şiir); Susuz Yaz, Ay Büyürken Uyumam, Dila Hanım, Yakup’un Koyunları (hikâye); Tütün Zamanı, Viran Dağlar (roman); Boş Beşik, Vur Emri, Yeni Çıkan Şarkılar, Nalınlar, Kaynana Ciğeri, Derya Gülü (oyun)” eserlerinden bazılarıdır.

 

DİL BİLGİSİ

1. Okuduğunuz şiirde geçen sıfatları bularak türlerini belirtiniz.

öyle mavi > işaret  sıfatı

öyle durgun > işaret  sıfatı

Yeşil dal >niteleme sıfatı

bir dal >belgisiz sıfat

Bir çan >belgisiz sıfat

Bir kuştur  >belgisiz sıfat

şu ağaçta > işaret  sıfatı

Her gün >belgisiz sıfat

 2. “Dost” şiirinin özgün biçiminde, noktalama işareti kullanılmamıştır. Şiirde uygun yerlere noktalama işa­retleri koyunuz.

 3. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiirde geçen sıfatları bularak türlerini belirleyiniz.

 

GÖKYÜZÜNÜ TAKDİM EDERİM

Ve işte Mehmedim gökyüzü denilen nur

Uzanabilirsen uzan

Dokunabilirsen dokun

Ömrün boyunca başının üstünde sallanıp durur.

 

Ve bir gün

Yüz paralık bir cep aynası gibi

Kırılır göz bebeklerinde

Islak bir bulut parçası;

Birkaç kırmızı kiremit

Ve dut yaprakları içerisinde.

Bedri Rahmi Eyuboğlu, Karadut