Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 101 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 4.     Sen bana yeni yılsın hor dakika

 

Mor dakika b:r yaşıma daha giriyorum

Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni

Saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın

Ben bin parçaya bölündüm her parçasında

Her parçasındayım kırkayak sesli boğuk arkadaşlığın

Çalkantısız üniversitenin yalnızlığın ve ağlamanın

Sezai Karakoç

Yukarıda verilen şiir için aşağıdakllerden hangisi söylenemez?

A)    Mübalağa sanatına başvurulmuştur.

B)    Aşk teması işlenmiştir.

C)   Teşbih sanatından yararlanılmıştır.

D)    Kelimeler gerçek anlamlannda kullanılmıştır.

E)    İmge bakımından zengindir.

 

5.    

Her ne kusur varsa geçen zamanda;

Suçsuzdur aynalar, ela gözlü yâr

Mecnunlar Mevla’yı bulursa canda,

El olur Leylalar ela gözlü yâr

 

Güzel açar güzelliğin sergisin

Gün ağartır kara saçın örgüsün

Muhabbet faslında ölüm türküsün

Kim söyler, kim çalar ela gözlü yâr.

Abdurrahim Karakoç

 

Bu şiir için aşağıdakilordon hangisi söylenemez?

A)   Kafiye örgüsü abab. eceb şeklindedir.

B)   111i hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C)   Şiirin söyleyicisi gurbette bir işçidir.

D)   İşlediği konuya göre ürik şirdir.

E)   Nazım birimi dörtlüktür.

 

6.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?

A)    İçinden tanırım ben o elleri, / Onlar ki zahirde viran olurlar;

B)    Dökülür köpüklü sular yarından, / Baharlar yaratır kışın karından;

C)    İçenler sihirli pınarlarından / Şöyle bir silkinir, ceylan olurlar!..

D)    Onlar ki sabansız, tarlasız çiftçi, / Davarsız, kavalsız çoban olurlar.

E)    Elere bırakır zafer payını. / Memleket yolunda kurban olurlar…

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.