Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 102 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 7.   

Tanıdığım bir ağaç var

Ellik bağlatma yakın

Saadetin adını bile duymamış

 Allah’ın işine bakın.

Melih Cevdet Anday

Şair bu dizelerde anlatımı güçlendirmek için…………söz sanatına başvurmuştur.” cümlesinde

bos bırakılan yere aşağıdakilerdcn hangisi getirilmelidir?

A) İntak                                 

B) Mecazımursel                          

C) Telmih

D) Teşbih                                   

E) Teşhis

 

8.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır?

A)   Âlemde gündüz gönlüme işkencedir / Bence bayram ufukta gün bitincedlr.

B)    Gök mavi. dal yoşil, tarta san olsun ; / Kuş’arın çiçeklerin diyarı olsun.

C)   Akşam yeli nedameti söylen / Nedamet yer etti bende ölüm.

D)    İçimi titreten bir sestir her gün / Saat her çalışında tekrar eder:

E)   Ağaçta bülbülün sesi değişti, / Gölge:er yerleşiyor pencereme:

 

9.   

Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca

Yol almış hayatın ufularınca,

O hızla dağları Ferhat yarınca

Başlamış akmaya çoban çeşmesi…

Faruk Nafiz Çamlıbel

Yukarıda verilen dörtlükle İlgili olarak aşağıdakllerden hangisi söylenemez?

A)    Ferhat île Şirin hikâyesi hatırlatılarak telmih yapılmıştır.

B)    Suyun akma sebebi âşık olmasına bağlanarak hüsnütalil yapılmıştır.

C)   Çoban çeşmesine insana özgü özeli* yüklenerek teşhis yapılmıştır.

D)   “Hayatın ufuklan” kelime grubuyla imgesol anlatıma başvurulmuştur.

E)   “Akmak, sarmak, yor kelimeleri birlikte kullanılarak tenasüp sanatı yapılmıştır.

 

10.  

I.   Bu vapuru kaçırırsam beni belki de cinnet basar

II.   Belki kanser olurum bu yıl sınıfla kalırsam

III.  Nöbette uyursam eğer kitaplarımı yakarlar

IV.  Etimde şirpençe çıkar bu kın alamazsam

V.   Bu işi bitiremezsem şehirden beni kovarlar

İsmet Özel

Bu şiirde numaralanmış dizelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?

A)l                               B) II                              C) III                             D)IV                             E)V