Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 104 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 4. ÜNİTE

I. OKUMA

HAZIRLIK

1. Çocukken dinlediğiniz masallardan en çok hangisi sizi etkilemiştir? Neden?

Cevabı size kalmış…

2. Sizce tekerlemelerin dil gelişimine nasıl bir katkısı olabilir?

Tekerlemeler dil eğitiminde yani diksiyonda oldukça önemlidir. Eğitim verilirken belli başlı seslerin yoğunlukta oldukları tekerlemeler öğretilir ki doğru telaffuzunda dil eğitimi büyük aşama kaydetmiş olur.

3. “Kafdağı, Zümrüdüanka, Keloğlan, dev, cin, peri” gibi ifadeler daha çok hangi yazı türlerinde karşı­mıza çıkar?

Masallarda karşımıza çıkar.

 

1. METİN

BEN BİR YEŞİL YAPRAK İDİM

Bir varmış, bir yokmuş. Bir padişahın bir ta­necik bir kızı varmış. Öyle güzelmiş, öyle güzel­miş ki, artık, bir dünya güzeli…

Kızı isteyenler sayısızmış ama kim isterse babası bir türlü vermiyormuş.

Yemen padişahının oğlu da duymuş bu kı­zın güzelliğini, o da gelmiş istemeye. Artık, dün­yanın dört bucağından gelen delikanlılar, padi­şahın eşiğini aşındırmışlar. Kız bakmış ki bu iş böyle olmaz, babasına bir kâğıt yazmış:

“Babacağım, benim hâlim ne olacak? Bu kadar isteyenlerim var. Bunların birinden biriyle evlenmem lazım. Benim düşüncem şu: Bir tellal çağır­tırsın… Tekmil beni isteyenler bir meydana toplanır. Her kim narı bir eliyle, tek tanesini bile yere düşür­meden yer bitirirse ben ona varırım.” demiş. Padişah da bu teklifi münasip bulmuş. Tellallar çağırtmış, herkes toplanmış bir meydana. Yemen Padişahı’nın oğlu da gelmiş.

Bütün delikanlılar bir bir denemişler, hiçbiri bu güç işi sonuna getirememiş. Sıra, Yemen Padişa­hı’nın oğluna gelmiş. O da başlamış narı tek eliyle, bin bir itina ile yemeye… Nar bu, hem de tek elle, yere düşürmeden yenir mi? Ne ise oğlan yemiş yemiş, tam sonuna getirmiş, bir tek tane kalmış, onu düşürüvermiş.

Sultana haber vermişler:

“Delikanlının biri sonuna kadar yedi, bir tane yere düşürdü.” demişler. Kız da pencereden bu deli­kanlıyı görmüş meğer, gönlü de pek sevmiş ama son nar tanesini düşürmenin cezasından da bir türlü geçmek istememiş… Oğlanın da Yemen Şehzadesi olduğunu bilmiyormuş.

“Pekâlâ, demiş, o delikanlıyla evlenirim ama tek nar tanesini düşürdüğü için kırk değnek yiyecek. Razı olursa ben de ona varırım.”

Oğlana kızın şartını söylemişler. O da demiş ki:

“Benim de bir şartım var. Benimle memleketime gelecek.

Buradan da bir iğne götürmeyecek. Kim olduğumu sormayacak. Razı olursa ben de onun istediği kırk değneğe razı olurum.”