Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 110 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 8. Okuduğunuz metindeki anlatıcı her şeyi bilen mi yoksa bilgisi, kahramanlardan birinin bilgisiyle sınırlı mı? Buradan hareketle metnin anlatıcısını ve bakış açısını bulunuz.

İlahi Bakış Açısı- Anlatıcı yer yer kendini parantez içlerinde hissettirir. (Kızın bütün bu eziyetlere ta­hammülü kalmamış artık ama ne yapsın, kocasını pek seviyormuş, gene de katlanıyormuş.)  şeklinde anlatıcıyı görebilmekteyiz.

 9. Zorluklara tahammül eden kişi, gösterdiği sabrın sonunda nasıl bir karşılık alır? Bu değer, masalda nasıl verilmiştir?

Zorluklarla mücadele edersen muradına erersin. Bu değer masalda karşılığını bulmuştur.

 10. “Ben Bir Yeşil Yaprak İdim” metninde geçen “kâğıt, hâl, şehzade, pekâlâ, Allahaısmarladık, kulübe, değnek” kelimelerinin doğru telaffuzuna yönelik çalışmalar yapınız.

Cevabı size kalmış… 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki masallarla ait oldukları milleti eşleştiriniz.

1

Binbir Gece Masalları

2

Yunan

2

Ezop Masalları

3

Alman

3

Grimm Kardeşlerin Masalları

1

Arap-Fars

4

Perrault Masalları

4

Fransız

YAZARIN BİYOGRAFİSİ

PERTEV NAILIBORATAV (1907-1998)

İstanbul Erkek Lisesinden sonra, Yüksek Öğretmen Okulu ve İstan­bul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Türkiyat Ensti­tüsünde iki yıl asistanlık yaptı. Almanya’ya gitti. Yurda dönünce, Anka­ra Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde halk edebiyatı dersi okuttu. Halk Edebiyatı Kürsüsünün kaldırılması üzerine, öğretim üyeliği­ne Fransa’da devam etti.

Türk halk edebiyatı ve halk bilimi (folkloru) üzerine değerli araştırma­lar yapan Pertev Naili, Köroğlu Destanı’nı incelemiştir. Çok sayıda halk hikâyesi ve masal derlemiş bir bilim adamıdır. Bu alandaki çalışmalarıyla halk bilimi ve edebiyatımıza büyük katkılar sağladı.

“Köroğlu Destanı, Folklor ve Edebiyat, Halk Edebiyatı Dersleri, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Zaman Zaman İçinde, Az Gittik Uz Gittik, 100 Soruda Türk Halk Edebi­yatı, 100 Soruda Türk Folkloru” başlıca eserleridir.

 DİL BİLGİSİ

2. ETKİNLİK

Delikanlının biri sonuna kadar yedi, bir tane yere düşürdü.” demişler.

Pekâlâ, demiş, o delikanlıyla evlenirim, ama tek nar tanesini düşürdüğü için kırk değnek yiye­cek. Razı olursa ben de ona varırım.”

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin tek başlarına anlamı yoktur ama bulundukları cümlede farklı anlamlar kazanır. Anlamları olmayan, sadece gramer görevleri bulunan bu tür kelimelere edat denir. “Gibi, sanki, göre, kadar, için, üzere, -e doğru, -e karşı, -e karşın, -e rağmen, -e değin, -e dek, -den dolayı, -den başka, ile, yalnız, ancak, sade, sadece, tek, bir, denli, değil…” başlıca edatlardır.

Siz de metinde geçen diğer edatları bulunuz.

·         Bu kadar isteyenlerim var..

·         Bunların birinden biriyle(ile) evlenmem lazım

·         Her kim narı bir eliyle(ile)

·         Delikanlının biri sonuna kadar yedi..

·         o delikanlıyla(ile)  evlenirim ama tek nar tanesini düşürdüğü için kırk değnek yiyecek..

·         Benimle(ile)   memleketime gelecek..

·         Akşama kadar gezer tozar, eğlenirmiş..

·         “Oğlum kimi alacaksın, kimin kızı?” diye ne kadar soruyorlarsa da o: