Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 116 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 HAZIRLIK

1. Elindekilerle yetinmeyen, daha fazlasını isteyen kişileri bekleyen tehlikelerin neler olabileceğini sı­nıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevabı size kalmış

2. Günlük hayatta bir sorunla karşılaştığınızda kimlerin önerilerine, nasihatlerine başvurursunuz? Ne­den?

Büyüklerin. Tecrübe sahibi oldukları için

 

3. METİN

HARNÂME

39. Bir eşek var idi zaîf ü nizâr

Yük elinde katı şikeste vü zâr

40. Gâh odunda vü gâh suda idi

Dün ü gün kahr ile kısuda idi

41. Ol kadar çeker idi yükler ağır

Ki teninde tü komamışdı yağır

42. Nice tü kalmamışdı et ü deri

Yükler altında kana batdı teri

(…)

48. Bir gün issi ider himâyet ana

Yani kim gösterür riâyet ana

49. Aldı palanını vü saldı ota

Otlayarak biraz yüridi öte

50. Gördü otlakda yürür öküzler

Odlu gözler ü gerlü göğüsler

51. Semirüp öyle yirler otlağı

Bir kılın çekseler tamar yağı

52. Boynuzı bazısınun ay bigi

Kiminün halka halka yay bigi

(…)

56. Ne yular derdi ne gam-ı palan

Ne yük altında haste vü nâlân

57. Acebe kaldı vü tefekkür ider

Kendi ahvâlini tasavvur ider

58. Ki birüz bunlarunla hilkatde

Elde ayakda şekl ü sûretde

59. Bunlarun başlarına tâç neden

Bizde bu fakr u ihtiyâç neden

(…)

(Eşek akıl danışmak için bilge eşeğe gider.)

73. Sen eşeksin ne şek hakîm-i ecel

Müşkülüm var keremden itgil hall

74. Bu gün otlakda gördüm öküzler

Gerüben yürür idi göğüzler

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.