Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 126 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 II. YAZMA

A. YAZMA TÜR VE TEKNİKLERİNİ TANIMA

MASAL / FABL YAZMA

Hazırlık

Türü belirleme: İlk önce yazılacak metnin tü­rüne karar verilir. Çünkü konu, tema ve diğer aşa­malar türe göre şekillenecektir. Masal ya da fabl yazılacağına bu aşamada karar verilmelidir.

Konu ve tema (ana fikir) belirleme: Yazıla­cak metnin (masalın/fablın) konu ve teması (ana fikri) belirlenir. Konu ve tema belirlemede hedef kitle ve yazma amacı da etkilidir. Kime hitap edile­ceği, hangi amaçla yazılacağı oluşturulacak metni yönlendirecektir.

Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapma: Masalda/fablda kullanılacak kahramanların özellikleri hakkın­da araştırma yapılır. Yazıda, bir kurt kahraman olarak kullanılacaksa onu diğer canlılardan ayıran özellikleri belirlenmelidir.

Planlama

Şahıs kadrosunu/hayvanları ve temsil edecekleri insani özellikleri belirleme: Masal/fabl için bir şahıs kadrosu/hayvanları belirlenir. Daha sonra bunların temsil edecekleri insani özelliklere (çalışkan, zeki, fedakâr, kurnaz, üzgün, alık, cimri, kavgacı, savurgan, tutumlu, güven dolu, dalkavuk, güvensiz, riyakâr, sözünde duran vb.) karar verilir.

Olay örgüsünü ve planını belirleme: Masal/fabl için bir olay örgüsü belirlenir. Olayların birbirini takip etmesine, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi olmasına özen gösterilir. Bu aşamada çatışma belirlenir. Çatışmanın kimler arasında olacağına karar verilir. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde hangi olaylara yer verileceği belirlenir.

Metin türüne özgü yapı özelliklerine uyulur. Zaman ve mekân, masal ya da fabl atmosferine göre seçilir.

Masal/fablın serim, düğüm, çözüm dilek/öğüt bölümleri belirlenir. Serimde kişi ve çevre tanıtımı yapı­larak olaya, konuya girilir. Yazılacak metin masalsa tekerleme ile başlanır. Düğüm bölümünde okuyucuyu meraklandıracak olaylar, çözümde ise olayın sonucu verilir. Masallarda dilek, fabllarda öğüt bölümüne yer verilir.

Metnin türüne göre kavram, deyim, atasözü ve ağız özellikleri kullanılır. Basit, birleşik, sıralı, bağlı, ek­siltili, devrik, kurallı cümle; isim cümlesi ve fiil cümlesi şeklinde farklı cümle yapıları/türlerinin kullanılmasının metne katkısı büyük olduğundan bu cümle türleri kullanılmaya gayret edilir.