Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 127 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 Taslak Metin Oluşturma

Plan doğrultusunda metni yazma: Plan doğrultusunda masal/fabl yazılır. Yazma aşamasında tercih edilen türün özellikleri göz önünde bulundurulur.

Hayalî ve olağanüstü unsurları kullanma: Masal/fabl yazılarının en belirgin özelliklerinden biri hayalî ve olağanüstü varlıklara yer vermektir. Metinlerde bu tür fantastik ögeler kullanılır.

Dilek/öğüt bölümünü yazma: Masalın sonunda okuyucular için güzel dileklerde bulunulur, fablda ise öğüt verilir.

Taslak Metni Düzeltme ve Geliştirme

Metnin tutarlılığını değerlendirme: Taslak metin (masal/fabl) bilgi, duygu, düşünce ve olay­ların açık, anlaşılır ve ikna edici biçimde sunulup sunulmadığı bakımından değerlendirilir. Yazı; içe­rik bakımından incelenerek düşüncelerin mantıklı bir şekilde dizilip dizilmediği, tutarlılığı kontrol edilir. Bölümler arasındaki ilişkiler kontrol edilerek yazı geliştirilir. Farklı anlatım biçimlerini kullanma, dü­şünceyi geliştirme yollarından yararlanma, farklı tür ve içeriğe sahip olma vb. nitelikler yönünden değerlendirilir.

Anlatım bozukluklarını düzeltme: Düzeltme; bir yazıyı düzgün bir hâle getirme, bir yazının bozuklu­ğunu giderme, yanlıştan kurtarma çalışmasıdır. Oluşturulan metin dil kurallarına uygunluğu, örnekleyiciliği, açık ve anlaşılırlığı vb. ölçütlere göre değerlendirilir.

Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme: Yazılan metin (masal/fabl) biçim olarak (sayfa düzeni, oku­naklılık) incelendikten sonra yazım, noktalama ve dil bilgisi açısından incelenir; -varsa- hatalar düzeltilir.

Yazılan Metni Paylaşma

Yazılan metin yüksek sesle okuma, panoda sergileme; elektronik ortamlarda, kitap, dergi ve gazeteler­de yayımlama; yarışmalara katılma gibi yollardan biriyle paylaşılabilir. Metne yönelik eleştirilere açık olunur ve gerekirse metin çerçevesinde eleştiriler cevaplanır.

 

B. YAZMA TÜR VE TEKNİKLERİNİ UYGULAMA

Yazılan Metni Paylaşma

Yukarıda verilen yazma aşamalarından hareketle aşağıdaki yazma çalışmalarından birini yapabilirsiniz.

• Okuduğunuz “Ava Giden Aslan, Kurt ve Tilki” adlı metni, masal türünün özelliklerini göz önünde bulundurarak yeniden yazınız.

• “Kanaat, dürüstlük, paylaşma, yardımlaşma, vefalı olma, adil olma, alçak gönüllülük, güven duyma” temalarından birini işleyen bir fabl yazınız.

• Masal / fabl yazma çalışmalarının dışında incelediğiniz metinlerden edindiğiniz düşünce ve izlenim­leri konu alan farklı türde bir yazma çalışması yapınız.