Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 131 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 Ama ifrit ona, “Çok konuştun. Kesinlikle, senin ölmen gerektiğini bil” O zaman balıkçı, ken­di kendine,” Ben bir insanoğlundan başka bir şey değilim. O ise bir ecinni ama Tanrı bana tutarlı bir akıl vermiş; onu yok etmek için bir tertip bulmak, kurnaz bir hile hazırlamak isterim. Bakalım o da sırası gelince kötülüğü ve kurnazlığıyla bir düzen kurabilecek mi?” demiş. Bunun üzerine ifrite, “Gerçekten benim ölümüme karar verdin mi?* diye sormuş; İfrit, “Hiç kuşkun olmasın” ya­nıtını vermiş; o zaman balıkçı, “Süleyman’ın mührü üzerinde adı bulunan Tanrı adına, soruma doğru olarak cevap vermeni senden rica ediyorum.” demiş. İfrit Yüce Tann’nın adını işitince çok heyecanlanmış ve şaşakalmış ve “Sorabilirsin; ben de doğru olarak yanıt vereceğim.” demiş. Bunun üzehne balıkçı, “Nasıl oluyor da senin ancak elini ya da ayağını sokabileceğin küpe, tüm olarak sığabiliyorsun?” demiş. İfrit, “Acaba bundan kuşku mu duyuyorsun?” diye sormuş. Balık­çı “Doğrusu küpe girişini gözümle görmedikçe buna asla inanmam!” demiş.

Ancak o anda Şebrazat şafak söktüğünü görmüş, ruhsatlı konuşmasını kesmiş.

Bİnbir Gece Masalları, çev.: Âlim Şerif Onaran

 

B.    Aşağıdaki yargılar, yukarıda verilen parçaya göre doğru ise cümlelerin basına “D”, yanlı; ise “Y” yazınız.

1- Anlatmaya bağlı metin türlerinden biri olan masaldan alınmıştır. (D)

2. Varlık kadrosunda hem olağan hem de olağanüstü kişiler vardır. (D)

3-Olay ve kişiler belli olmasına rağmen zaman ve mekân belli değildir. (D)

4.Hem kahraman anlatıcı hem de ilahı bakış açısıyla söylenmiştir. (Y)

5. Anlatılan olay gerçek olduğundan anlatıcı da gerçek kişidir. (Y)

6.“Ancak o anda Şehrazat şalak söktüğünü görmüş, ruhsatlı konuşmasını kesmiş.’ ifadesinden anlaşıldığı üzere olay anlatımına başka bir gün devam edilecektir. (D)

7.‘Balıkçı ‘Doğrusu küpe girişini gözümle görmedikçe buna asla inanmam!’ demiş.” ifadesinden hareketle masalın düğüm bölümündon alınmış denilebilir. (D)

8.İfrit, Yüce Tann’nın adını işitince çok heyecanlanmış, şaşakalmış, ‘Sorabilirsin, ben  de doğru olarak yanıt vereceğim.’ demiş. cümlesinde bağlaç kullanılmıştır. (D)

 

C.    Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1.   Türk halk masalları anonim,  bir özellik gösterir yani söyleyeni belli değildir.

2.   Dinleyiciyi masalın olağanüstü dünyasına alıştırmak için söylenen kısmına tekerleme denir.

3.   Masallarda mekan ve zaman belirsizdir.

4.   ‘Biyografi, masal, tiyatro, deneme, eleştiri” türlerinden sadece masal anlatmaya bağlı

edebî metinler içerisinde yer alır.

5.   Masallarda vo fabllarda dil sanatsal /şiirsel işlevde kullanılır.

6.   Masallarda belirli davranışlar sergileyen, zihniyeti ve çevreyi temsil eden, benzerleri diğer eserler­de de bulunan kalıplaşmış kahramanlara tip denir.

7.   “Kirpikleri ok gibi olup görenlerin kalbinde yara açarmış.” cümlesine  gibi  edatı

benzerlik anlamı katmıştır.