9.sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı
9.sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı

Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 132 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 1.     Aşağıdakilerden hangisi masal türü için söylenemez?

A)    Masallar göstermeye dayalı bir edebiyat türüdür.

B)    Belirli bir yer,  çevre yoktur; hayali yerler vardır.

C}   “Keloğlan” masalları  anonim masallara örnek gösterilebilir.

D)    Masallar geçmiş zaman kipi (-miş) kullanılarak anlatılır.

E)    İyiler hep iyilik yapar, kötüler de hep kötülük yapar.

 2.     Aşağıdakilerin hangisinde masal türüyle ilgili kavramlar bir arada verilmiştir?

A)    Zümrüdükanka, Kafdağı, cinas

B)    Peri, tekerleme, dev

C)    Padişah, semai, Keloğlan

D)    Fabl, çözüm, hitap

E)    Şahmeran, Kafdağı, redif

 3.

I

Keloğlan

1

Türkiye

II

Kellle ve Dimne

2

Hindistan

III

Perrault Masalları

3

Fransa

IV

Grimm Kardeşlerin Masalları

4

Danimarka

V

Andersen Masallar

5

Almanya

Yukarıdaki eşleştirmenin doğru olabilmesi için hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir?

A) I ve III                   B) II ve IV                  

C) III ve IV                  D) III ve V              

E) IV ve V

 4.    (I) “Mademki benim padişah olduğumu bildin, derdimin de ne olduğunu bilirsin.” diye sorar (II) “Eveti senin ve sultanın derdini biliyorum.” der. (III) Sonra cebinden bir elma çıkarır: “Yarısını sen, yarısını da sultan yesin. (IV) Dualarınızı da eksik etmeyin.” der, ortadan kaybolur. (V) Dokuz ay, dokuz gün sonra nurtopu gibi bir kız bebekleri dünyaya gelir. (VI) Çocuk iki üç yaşına gelince ilk olarak vezirler görmeye gelirler. (VII) İçlerinden en yaşlısı, padişahın kulağına eğilerek: “Bu kız çok güzel, büyüyünce başınıza dert açabilir.” der.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bağlaç ya da edat türünde bir kelime kullanılmamıştır?

A)l ve II                    B)l ve V                     C) II ve VI                   D) III ve IV              E) VI ve VII

 5.    Eski toplum hayatımızda masal bilmekle, masal söylemekle tanınmış kadınlar vardı ve bunlara “masalcı nine” derlerdi.

Yukarıdaki cümlede tırnak işareti hangi işlevde kullanılmıştır?

A)    Vurgulanmak istenen sözleri göstermen için

B)    Doğrudan alınlıları göstermek için

C)    Tamlama olduğunu belirtmek için

D)    Yazım karışıklığını önlemek için

E)    Yükleme yakın olduğunu bildirmek için