Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 134 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 I. OKUMA

HAZIRLIK

1. Acıma duygusu her canlıda var mıdır? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Acıma ve merhamet duygusu her canlıda vardır.

 

2. Aşağıda, Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun “Acımak” şiirinden bir bölüm verilmiştir. Bu şairin vermek iste­diği temel duygu hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Acımak lazımdı acıyamadık.

Çatlar mıydı bu yürek kahrından kıyamadık.

Acımak lazımdı kana kana

Acımak yana yana

Buram buram tatlı canını

Fitil fitil anasının ak sütünü terliyenlere.

Acımak diri diri gömülenlere

Acımak sabilere, yiğitlere

Yarmak, şu yüreği sonuna kadar

Acımak, acımak, acımak.

 Bedri Rahmi Eyüpoğlu, bu bölümde iş işten geçmeden  acımak gerektiğini belirtiyor.

1. METİN

ACIMAK

Mektebin başmuallimi olan Zehra; çalışkan, disiplinli, verdiği kararların arkasında duran bir öğretmendir. Bulunduğu okulda bir­çok yenilik yapar, güzel ve uygun bulmadığı şeyleri değiştirir. Geçmişte yaşadığı kötü olaylardan dolayı acıma duygusu nedir bilmeyen Zehra, merhametsizdir. Öğrencilerinin yaptığı hiçbir yanlışı affetmez, en ufak bir hataya bile büyük tepkiler gösterir, onları cezalandırır. Maarif Müdürü Tevfik Bey, Zehra’yı bu özelli­ğinden dolayı defalarca uyarmış olmasına rağmen Zehra’nın dav­ranışlarında hiçbir değişiklik görülmez.

Bir gün bölge vekili Şerif Bey, Zehra’nın okulunu ziyarete gider. Şerif Bey, Zehra’nın babasının çok hasta olduğunu, bu nedenle Zehra’nın mutlaka İstanbul’a gidip babasını görmesi ge­rektiğini söyler. Fakat, Zehra sert bir tavırla babasının olmadığını söyleyerek vekilin isteğini geri çevirir. İki gün sonra İstanbul’dan Zehra’ya babasının ölüm döşeğinde olduğunu, az bir vaktinin kaldığını bildiren bir telgraf gelir. Tevfik Bey, hemen Zehra’yı odasına çağıra­rak ona durumu anlatır. Zehra, yine aynı gerekçelerle İstanbul’a gitmeyeceğini söyler ve oradan ayrılır. Bir süre sonra elinde bir bavulla gelen Zehra, fikrini değiştirmiştir ve İstanbul’a gidecektir.

Zehra, yolculuk boyunca çocukluğunda yaşadığı kötü olayları düşünür: Teyzesi Ruhsar’ın nasıl zalim bir kocayla evlendirildiğini, nasıl öldüğünü, erkeklere bu yüzden düşman olduğunu hatırlar. An­nesinin çilelerini, babasının umursamazlığını, komşuları Necip Bey’in iyiliklerini, kendisinden dört yaş büyük ablası Feriha’nın ölümünü düşünür.