Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 160 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 5. Şirketin büyük kapısı önünde biraz durarak ne yapacağını kendi kendine sordu. Hiçbir şeye mu­vaffak olmadan Vaniköy’üne dönemez, kocasını mutlaka aramak, bulmak lazım. Lami’nin o sıra­larda nerede olduğunu tahmin etmek ne güç? Üç gündür hep Kadıköyû’nde gündüzleri nerede vakit geçiriyor? Düşündü, düşündü en sonunda, yine Kadıköyü’ne geçerek biraderi Şemseddin’i görmeye karar verdi.

 

Peyami Safa, Canan

Yukarıda verilen parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

A)    Hâkim bakış açısıyla anlatılmıştır.

B)    Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.

C)    Kelimeler terim ve mecaz anlamlarıyla kullanılmıştır.

D)    Anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır.

E)    İç çözümleme tekniğinden yararlanılmıştır.

 

6. Bu sözlerimden bir şey anlamadınız galiba.” Anlamadık. Başını salladı. Tören yapılıyor.” O ka­darını anladık. Gözlerini yere dikti, tören İçin parlatılmış döşemenin üstünde eski ve tozlu ayak­kabılarını gördü. Orta yaşlı adam güldü: “Zarar yok. ceket ve kravat yeter.” Sonra hemen sözü değiştirdi: “Ama tören için gelmedin buraya, değil mi?” Genç adam başını kaldırdı: Koyu renk giyinmiş olmakla birlikte bu ihtiyar, bir yetkiliye hiç benzemiyordu: gene de “Giriş imtihanı,” dedi, sustu.

OğuzAtay

Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden kaçı zamir görevinde kullanılmıştır?

A) 2                              B)3                              C)4                             D) 5                             E) 6

 

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)    Dışarda, köyün içinde benden hiç mi hiç söz etmeyeceksin.

B)    İşte bunun üstüne Taşbaş’ın eski öfkeli hâli üstüne geldi, küplere bindi.

C)    Sevdiği insana istediği bir temiz havayı bile aldıramamak ne acı şey.

D)    Onu memnun etmek, rahat yaşatmak için hiçbir fedakârlıktan çekinmiyorum.

E)    Taşın üstüne eğildi, yukarıdan iki eliyle sıkıca kavrayıp olanca gücüyle dayanarak bir yana yıktı.