Öğretici Metinlerle Sanatsal Metinler Arasındaki Farklar

Öğretici Metinler ile Sanatsal Metinler Arasındaki Farklar

  • Öğretici metinler bilgi verme, açıklama ve düşündürme amacıyla kaleme alınırken sanatsal metinler estetik zevk verme amacıyla yazılır.
  • Öğretici metinler, gerçekçi; sanatsal metinler kurmacadır.
  • Öğretici metinlerde dil, göndergesel; sanatsal metinlerde şiirsel (sanatsal) işlevde kullanılır.
  • Öğretici metinlerde çoğunlukla açıklayıcı, öğretici, tartış­macı, kanıtlayıcı gibi anlatım türleri kullanılırken sanatsal metinlerde coşku ve heyecana bağlı anlatım, betimleme, öyküleme gibi anlatım türleri kullanılır.
  • Öğretici metinlerde, sözcükler çoğunlukla gerçek anlam­larıyla kullanılırken sanatsal metinlerde sözcükler, ço­ğunlukla yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır.
  • Öğretici metinlerde her şey, açıkça söylenirken sanatsal metinler yoruma açıktır.
  • Öğretici metinlerin tek anlamı varken sanatsal metinlerin birçok anlamı bulunabilir.
  • Öğretici metinlerde içerik, sanatsal metinlerde üslup kay­gısı ön plandadır.