Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 162 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 I. OKUMA

HAZIRLIK

1. Türk tarihini anlatan eserler okumak ya da bunları konu edinen tiyatro ve film izlemekten hoşlanır mısınız? Neden?

Öncelikle kişisel fayda açısından okumak her zaman faydalıdır. Devamında tiyatro ya da film olarak izlenebilir. Okumak, faydalıdır çünkü konuyu  öğrenip yanı sıra okumaktan elde ettiğimiz kazançlar illa ki olacaktır. 

2. Tarihî bir olayın tiyatro metni yazılıp sahnede canlandırılmasının izleyiciye katkıları neler olabilir? Tartışınız.

Görselliğin katkısı vardır. Doğru aktarılırsa önümüze tarihle ilgili süreci tam anlamıyla koyar ve rahat anlamamıza fayda sağlar.

 3. Aşağıda, Arif Nihat Asya’nın “Fetih Marşı” şiirinden bir bölüm verilmiştir. Bu şiirle ilgili duygu ve dü­şüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;

Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek…

Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek!

Yürü; hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın?

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!..

Sen de geçebilirsin yârdan, anadan, serden…

Senin de destanını okuyalım ezberden…

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden…

Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın,

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!..

(…)

 

1. METİN

FATİH

Edirne Sarayı’nda, Fatih’in kılıç kuşanma me­rasimiyle başlayan oyunda Akşemsettin, Fatih’e kılıç kuşatırken ülkesini genişletmesini, baba­sı Murat’ın yolundan gitmesini, zaferden zaferekoşmasını söylerek hiçbir zaman haktan ayrılma­ması gerektiğini öğütler. Fatih’in küçük yaşta Os­manlı tahtına oturmasını Bizanslar fırsat olarak görür. Bu sırada Osmanlı şehzadelerinden Or­han, Bizans’ın elinde rehin olarak tutulmaktadır. Orhan’ı ziyarete gidenler Bizans’a yük olmakta çünkü masrafları çoğaltmaktadır. Bunu fırsata çe­virmek isteyen Bizans, Osmanlı’nın ödediği üç yüz bin akçenin iki katına çıkartılmasını ister. Bu amaçla Osmanlı’ya bir elçi göndererek İmparator Paleologos’un Osmanlı’dan neler istediğini bil­dirir. Fatih de İmparator’un istediği parayı bizzat kendisinin getireceğini söyleyerek elçiyi nazikçe gönderir. Elçi, aldığı cevaptan son derece mem­nundur fakat Fatih’in yanında bulunanlar bu du­rumdan rahatsız olurlar. Bunu anlayan Fatih, asıl niyetinin ne olduğunu yanındakilere ima eder: İs­tanbul’u fethedecektir.

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.