Atasözleri, Oluşum Şekilleri,Deyimlerden Farkı, Atasözü Örnekleri,Hakkında Bilgi

ATASÖZLERİ

Atasözleri, geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri deneyimlerinden ve bunlara dayanan düşüncelerden kaynaklanmıştır.

Atasözleri bir milletin ortak düşüncesini, kanaat­lerini, tutumunu belirtir. O milletin insanına yol gös­terir, yön gösterir. Doğruluğu herkesçe kabul edil­miştir.

Atasözleri kalıplaşmış özlü sözlerdir. Sözcükler de­ğiştirilip yerlerine, aynı anlamda da olsa, başka söz­cükler getirilemez. Atasözlerinin sözdizimi de de­ğiştirilemez.

 • Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Sen zamana uy zaman sana uymasa da (Şeklinde değiştirilemez.)

Atasözleri, iletmek istediği anlamı kısa ve özlü ola­rak dile getirir.

 • Dikensizgül olmaz.
 • Bir baş soğan bir kazanı kokutur.
 • Etek öpmekle dudak eskimez.

Atasözleri  özlü  sözler olmakla  beraber topluma ders veren, öğüt veren sözlerdir.

 • Alacakla verecek (borç) ödenmez.
 • (Bir yerden alacağınız para zamanında gelmez, siz de zamanında tedbirinizi almazsanız borçlarınızı ödeyemez, zor duruma düşersiniz.) (Önceden ön­lemini al.)
 • Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa düşmeyince.
 • (Tarladaki, harmandaki buğday senin ambarına girmeden senin olmaz, bir doğal afet sonucu hepsi yok olabilir.
 • Çocukların da sen zor duruma düşmeden gerçek tavırları belli olmaz. Yoksulluğa düştüğünde an­laşılır.)
 • (Ne malına ne çocuklarına aşın derecede güven.)
 • İstediğini söyleyen istemediğini işitir.
 • (Bir kimseye yersiz, ağır sözler söylemeye kalkar­san o kişi de sana ağırsözlerle karşılık verebilir.)
 • (Hiçbir zaman kimseye çirkin söz söyleme)
 • Paça ıslanmadan balık tutulmaz.
 • (Hiçbir nimet zahmet çekilmeden, özveri gösteril­meden elde edilmez.)
 • (Kazanç elde etmek için zahmet çekmeyi bil.)
 • Su testisi su yolunda kırılır.
 • (Bir kişi hangi amaca hizmet ediyorsa o uğurda bir kazaya uğrar ve yok olur. Kötü işlerle uğraşan kişi, o kötülükle bir gün kendisi de karşılaşabilir.
 • Korkak bezirgan (tüccar) ne kâr eder ne ziyan (zarar)
 • (İş yapmaya korkan iş sahibi kendisini zarardan korumuş olur; ancak kazanç da sağlayamaz.)
 • (İş dünyasında zaman zaman risk almayı bilmek gerekir)

Atasözleri genel kural niteliği taşır. Bunun için de çoğunlukla geniş zaman ve emir kipiyle çekimlenir.

 • Vakit nakittir. (geniş zaman)
 • Görünen köy kılavuz istemez, (geniş zaman)
 • Adamın ahmağı malını över. (genişzaman)
 • Al gününde al; ver gününde ver. (emir)
 • Büyük lokma ye; büyük söyleme, (emir)
 • Keseye danış, pazarlığa sonra giriş, (emir)

 

Atasözlerinin bir kısmı sosyal olayları dile ge­tirir.

 • Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür, (kıskançlık)

Bazı atasözleri doğa olaylarına değinir.

 • Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. (mevsim)

Bazı atasözleri mantığa dayalı olarak ders verir.

 • Ayağını yorganına göre uzat. (dikkat ve tedbir)

Kimi atasözleri de töre ve geleneklere yer verir.

 • Birfincan kahvenin kırkyıl hatırı vardır. (Türktoplumuna özgü birdurumdur.)

İnanışları ele alan atasözleri de vardır.

 • Akacak kan damarda durmaz, (kader)

Atasözleri çoğu zaman mecaz anlamda kullanılır. Ancak gerçek anlamda kullanılan atasözleri de var­dır.

 • Bugünün işini yarına bırakma, (ger. anlam)
 • Dost ile ye, iç; alış, veriş etme. (ger. anlam) Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır, (gerçek anlam)
 • Keskin sirke küpüne zarar, (mecaz)
 • Can bostanda bitmez, (mecaz)
 • Acı acıyı keser, su sancıyı keser. (mecaz)

Mecaz anlam içeren pek çok atasözü kinayeli anla­tımdır. Çünkü atasözünün mecaz anlamının yanı sı­ra gerçek anlamını da düşünmek mümkündür.

 • Mum dibine ışık vermez, (kinaye)
 • (Mum çevresini aydınlatırken dibi karanlıktır. Kişi uzak çevresindeki insanlara yardımcı olurken kendi yakınlarının sorunlarından habersizdir, onlara yar­dımcı olamaz.)
 • Kaynayan kazan kapak tutmaz.(Kaynamakta olan kazanın buhardan kapağı ye­rinde durmaz, buharı dışarı atar. İçin için büyüyen bir olay, bir duygu, çok geçmeden patlar, toplumun heryanına yayılır.)
 • Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez.(Gerçekte ağaç ne kadar uzarsa uzasın gökyüzüne ulaşamaz. İnsan ne denli yükselirse yükselsin bir yerde durur. Mutlaka birson nokta vardır.)
 • Irmak (çay,dere)tan geçerken at değiştirilmez.(Bir attan inip bir başka ata ırmaktan geçerken binilirse suyun içine düşülebilir, su sürükleyebilir. Bir iş yapılırken yöntemlerde değişiklik yapılırsa o işten istenilen sonuç alınamayabilir.)