Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 166 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

İstanbul’un fethi için hazırlıklara başlayan Fatih; Rumeli Hisarı’nı yaptırır, Urban’a güç­lü toplar döktürür. Durumu fark eden Bizans, olacaklardan korkarak padişaha tekrar bir elçi gönderip barışın devam etmesini ister fakat bir sonuç alamaz. Savaşın kaçınılmaz olduğunu gören Bizans, Roma’dan yardım ister. Roma da Ayasofya’da ayin yapmalarına izin veril­mesi şartıyla yardım göndereceğini söyler. Bu duruma bazı Bizans komutanları karşı çıkar çünkü halkın Avrupalıları değil, Osmanlıyı İs­tanbul’da görmek isteyeceklerini bildirir.

İtalya’dan gelen bir komutan Bizans or­dusunun başına geçer. Bizanslı üst yöneticiler bu durumu hazmedemez çünkü bir yabancı­nın İstanbul’u koruyamayacağını, İstanbul için ölümü göze alamayacağını, İstanbul’u ancak bir Bizanslının koruyabileceğini söyler. Fakat denize düşen yılana sarılır misali, Bizans’ın başka çaresi yoktur.

Osmanlı, hazırlıkları bitirdikten sonra İs­tanbul’u kuşatır ancak kan dökülmesini iste­mediği için bir elçi göndererek Bizans’ın İs­tanbul’un kapılarını Türklere açmasını ister. Avrupa’dan yardım alacağını bilen Konstantin bu teklifi kabul etmez. Yine bu arada Macaris­tan, Osmanlıya bir elçi göndererek kuşatmayı kaldırmasını, aksi takdirde barış ortamının bo­zulacağını söyler. Fatih ,kararlı olduğunu bun­lara da bildirir. Bunun üzerine Venedik’ten ve Macaristan’dan donanma ve ordular gelir. Os­manlı, kimsenin düşünemeyeceği son hamleyi yapar: gemileri karadan yürütmek. Bu hamle Osmanlının zaferiyle sonuçlanır.

(Aşağıda İstanbul fethinin başladığı bölüm verilmiştir.)

(Türk ordugâhı. Mehmet. Zağanos, Akşemset­tin vs.)

AKŞEMSETTİN:

Düşmanla boğazlaşmak için karşılaşırken

bir şey var, öncelikle hatırlanması gereken:

Sana kendini alt etmeyi de öğretmemişse

boşa gitmiş sayılır düşmanına üstün gelmen.

Ruhu derinleştirip genişletmelidir zafer.

Umutları en uzağa iletmelidir zafer.

Yalnız kazananları değil, kaybedenleri de

içerden aydınlatarak yüceltmelidir zafer.

MEHMET:

Ben Bizansʼı düşüreceğim ama

hasmım da nasibini almalı zaferimden.

Her kim imparatorla karşılaşırsa

kıyasıya vuruşsun onunla

ama kimse tutsak almasın onu,

kimse tutsaklığı tattırmasın hasmıma.

Ne alçalırım ne de alçaltırım ben.

Atalarımla torunlarımın bakışları

benim üstümde şu an. Bu zafer,

mutlak kazanılması gereken bu zafer

hem geçmişini aydınlatacak ulusumun

hem geleceğini… Kutlu olsun!

KORO:

Kutlu olsun!

MEHMET (Akşemsettin’e):

Sizinkiler de hücuma hazır mı hocam?

AKŞEMSETTİN:

O mübarek salıyı getiren şu gece

yeryüzünden çekilirken inanç ordusu

tekbir kılıçlarını kuşanıp şafağın

saflarında yer alacak padişahın.

MEHMET:

Sancaklar çözüle;

Bizansʼın defteri

artık dürüle!

KORO:

Allahu ekber!

MEHMET:

Paşalarım görev yerine,

kutlu İstanbul zaferine!