Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 169 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 5. Aşağıdaki diyalogdan hareketle Türklerin hangi değerlere sahip çıktığını söyleyiniz.

Türklerin azınlıklara karşı adaleti davrandığı onların dini,töresine karışmadığı ifade etmiştir.

 FRANÇEZ:

Dini, töresi, her şeyi yabancı

Türklere mi açalım kucağımızı?

NOTARAS:

Hiçbir ulusun dinine, töresine

Karışmamıştır onlar bugüne dek.

Türklerin dünyaya getirdiği yeni düzen

Bizi biz yapan her şeyi koruyacaktır.

 

6. Aşağıda, Akşemsettin’in Mehmet (Fatih) hakkındaki düşünceleri verilmiştir. Bu replikten hareketle

Fatih’in hangi özellikleri ön plana çıkartılmak istenmiştir? Akşemsettin’in bu sözleriyle yazarın üze­rinde

durduğu evrensel değer nedir?

Düşmanına üstün gelirken değerlerinden vaz geçmemeyi öğretir. Kazanmak sadece kendin için değil

savaştığın kişi için de geçerlidir.

 AKŞEMSETTİN:

Düşmanla boğazlaşmak için karşılaşırken

bir şey var, öncelikle hatırlanması gereken:

Sana kendini alt etmeyi de öğretmemişse

boşa gitmiş sayılır düşmanına üstün gelmen.

Ruhu derinleştirip genişletmelidir zafer.

Umutları en uzağa iletmelidir zafer.

Yalnız kazananları değil, kaybedenleri de

içerden aydınlatarak yüceltmelidir zafer.

 7. Akşemsettin’in “Hayatın hakkını tam vermek için hem güvercin hem şahin olmak gerek.”, “Tanrı buyruğuyla davrananları dünyada hiçbir güç durduramaz.”, “Ayakların Tanrı yolunda toza bulanırsa sular boğamaz seni, ateşler yakamaz!” repliklerinde hangi örtük iletiler olduğunu bulunuz.

 1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki repliklerden yola çıkarak aşağıda verilen kişilerin özelliklerini belir­leyiniz.

         Kişiler

        Özellikleri

         Akşemsettin

Bilge,iradeli,nasihat eden ve durumları kontrol edebilen bir karakter

         Mehmet

Güçlü, zeki, adaleti ön planda tutup geleceğe dair öngörüleri kuvvetli olan biri.

         Halil

İçinde bulunduğu durumu kavrayamayan, biraz korkak ve çekingen biri.

        Notaras

Kendi gücüne ve kuvvetlerine güvenen Batı’ya olumsuz bakan biri.

        Françez

Avrupa bel bağlayan ve kurtuluşu orada gören biri.

        Kostantin

Çaresiz,çaresiz olduğu kadar fırsatçı. Batı’dan yardım istemek zorunda kalan biri.