Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 170 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 YAZARIN BİYOGRAFİSİ

AHMET TURAN OFLAZOĞLU (1932-…)

Oyun yazarı, şair ve eleştirmen olan Turan Oflazoğlu; İstanbul Üniver­sitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde ve Felsefe Bölümünde eğitim gördü. ABDʼde tiyatro üzerine çalışma ve araştırmalar yaptı. Oyun yazarlığı konusunda eğitim aldı. 1967 yılında Amerikaʼda ilk oyunu olan Keziban’ı yazan sanatçı, yazdığı oyunların konularını genellikle tarihe dayandırmakla birlikte, tarihi incelemeye yönelik değil, karakterlerin kişilik ve iç dünyalarını yansıtmaya önem verdi.

Oyunlarında daha çok, tarihî olayları ve tarihî şahsiyetleri işlemiştir. İs­mail Dede Efendiʼnin yaşamını anlattığı “Yine Bir Gülnihal” ve henüz tahta çıkmaya hazır olamayan bir şehzadenin içinde bulunduğu durumu anlattığı “Deli İbrahim” adlı oyunları bunun başarılı örnekleridir. Tiyatro eserleri dışında şiir, deneme, çeviri, se­naryo türlerinde eserler verdi; oyunlarıyla çeşitli ödüller kazandı.

“IV. Murat, Elif Ana, Genç Osman, Kösem Sultan, Atatürk, Sinan, Korkut Ata, Sokrates Savunuyor (oyun); Topkapı, Mütarekeden Büyük Taarruza (senaryo)” eserlerinden bazılarıdır.

 

DİL BİLGİSİ

2. ETKİNLİK

 

ZAĞANOS:

Devletimiz varlığını duyurduğundan beri  (ZAMAN )

Avrupa zaten birleşik bize karşı.

AKŞEMSETTİN (Mehmet’e doğru):

Baban bir ağaç dikti senden önce,  (ZAMAN )

meyvesini devşirmeyecek misin?

 HALİL:

Biz Bizans’ı kuşatırken hünkârım (DURUM )

ya güçlü bir Avrupa ordusu gelip

arkamızdan vurursa bizi? O zaman (ZAMAN )

bu devlet belini doğrultamaz bir daha. (MİKTAR )

Timur belasını hatırlayalım.

 Bu parçada altı çizili kelime grupları fiili durum, miktar, zaman gibi bakımlardan belirterek zarf ol­muştur. Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen kelimelere zarf denir.

Siz de okuduğunuz metindeki zarfları bularak metne katkısını tartışınız.