Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 175 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

METİNDE GEÇEN BAZI KELİME VE KELİME GRUPLARI

eşraf: Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler.

gaip: Göz önünde olmayan, hazır bulunmayan, nerede olduğu bilinmeyen.

partal: Çok kullanılmaktan yıpranmış.

şıpın işi: Özensiz, çabucak yapılan iş.

tahrirat: Resmî bir daire tarafından yazılan yazılar ve mektuplar.

 METİN VE TÜR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TİYATRO TERİMLERİ

aksesuar: Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya.

aksiyon: Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi.

aktör: Erkek oyuncu.

aktris: Kadın oyuncu.

dekor: Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin olayının geçtiği yerin ve çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin bütünü.

diksiyon: 1. Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme. 2. Duru, açık vurgulama ve çıkaklara tam uyarak konuşma.

doğaçlama: Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı; yerine, zamanına göre oyuncular tara­fından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun, tuluat.

dram: 1. Sahnede oynanmak için yazılmış oyun, drama. 2. Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldü­rücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu. 3. Tiyatro edebiyatı.

dramatik: 1. Sahne oyununa özgü olan. 2. İçinde gerilim, çatışma vb. olaylar bulunan, insan ilişki­leri ile gelişen (eser, olay).

dramatize etmek: Bir edebî eseri radyo, televizyon veya sahne oyunu biçimine getirmek.

entrika: Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile, dek.

jest: Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket.

koro: Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk.

kostüm: Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.

kulis: Sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm.

makyaj: İyi görüntü sağlamak, belli bir tipi yaratmak veya yalnızca bazı düzeltmeler yapmak için oyuncunun yüzünde ve başka organlarında yapılan boyama ve değişimler.

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.