Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 28 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 2. ETKİNLİK

Aşağıda isteklerin belirtildiği iki farklı metin verilmiştir. Bu metinlerden hareketle edebî ve öğretici metinlerin özelliklerini belirleyiniz.

 

EDEBİ METİNLERLE ÖĞRETİCİ METİNLER ARASINDAKİ FARKLAR

 

EDEBİ METİNLER

ÖĞRETİCİ METİNLER

 • Estetik zevk uyandırmak,çağrışımda bulunmak üzere yazılır.
 • Bilgi vermek amacıyla yazılır.
 • Kesinlik yoktur.
 • Kesinlik vardır.
 • Üslup kaygısı vardır. Nasıl anlattığı önemlidir.
 • Üslup kaygısı yoktur. Ne anlattığı önemlidir.
 • Öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır.
 • Açıklayıcı, tanımlayıcı, örnekleyici anlatım kullanılır.
 • Söz sanatları çok fazla kullanılır.
 • Söz sanatı kullanılmaz.
 • Gerçekli kurmaca gerçeklik olarak aktarılır.
 • Anlatılanlar gerçeğin ta kendisidir.
 • Dil sanatsal işlevde kullanılır.
 • Göndergesel ve dil ötesi işlevde kullanılır.
 • Özneldir.
 • Nesneldir.
 • Sanatsal metinler, öğretici metinlerden faydalanıp kendine kaynak alırken öğretici metinler, sanatsal metinleri kendine kaynak olarak alamaz.
 • Yan anlamlar ve mecazlar bakımında zengindir
 • Gerçek,temel ve terim anlamlı kelimeler çok kullanılır.
 • Sanatsal metinlerin anlamı okuyucusunun bilgisine, kültürüne göre değişir.
 • Öğretici metinlerin anlamı herkes tarafından aynı algılanır.
 • Kelimeler karışık  ve farklı anlamlara gelecek şekilde olabilir.
 • Kelimeler sade ve net bir şekilde aktarılır.
 • Dolaylı bir anlatım vardır.
 • Doğrudan bir anlatım vardır.

 İSTİDA

Yarab! İnsanoğullarından çektiğim yeter

Gökyüzünden benim hisseme düşeni ver

Altına dilediğim gibi ömrümü sereyim

Mendil kadar olsun tarlamı ayır

Beni doyuracak ağacı göster.

Rabbim!.. İnsanoğullarından çektiğim yeter

Yalnız senin ellerin gezinsin ömrümde

Beni yalnız sen mahkûm eyle sen azat

Ve yalnız sen canımı iste benden ki

Nereye saklayacağımı şaşırmadan vereyim.

Bedri Rahmi Eyuboğlu, Dol Karabakır Dol

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığına

ANKARA

Kurumunuzdan almakta olduğum burs/kredim, öğretim kurumumdan izin almış olmam (kayıt dondurma) sebebiyle kesildi ancak izin süremi tamamlayarak öğretim kurumuma başladım. Burs/ kredimin tekrar ödenmesini istiyorum. Öğrenci belgem ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

….. /…../2018

İmza Adı-Soyadı

 

EKLER:

1-Öğrenci Belgesi

T.C. Kimlik No. :……………

Öğretim Kurumu :…………….

 E-Mail :………………….

Cep Tel. No. :…………………

Adres :………………….