Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 29 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 YAZARIN BİYOGRAFİSİ

EMIN ÖZDEMIR (1931 – 2017)

Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi. Gazi Eğitim Ens­titüsü, Hacettepe Üniversitesi, AÜ SBF Basın Yayın Yüksek Okulunda Türkçe dersleri verdi. TDK Terim Kolu Başkanlığını yürüten Emin Özde­mir, yardımcı ders kitapları ve sözlükler hazırladı.

Türkçenin özleştirilmesi, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi için çalış­tı. Dil ve yazınsal sorunlara yönelik eleştirel denemeler yazdı. Deneme ve tenkitleri Türk Dili, Sanat Olayı, Çağdaş Eleştiri gibi dergilerde yayım­landı.

“Konuşma Sanatı, Eleştirel Okuma, Yazma Tekniği, Dil Devrimimiz, Öz Türkçe Üzerine, Yazmak Sanatı, Türkçe Öğretimi, Dil ve Yazar” eser­lerinden bazılarıdır.

 DİL BİLGİSİ

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiirlerde görülen dil özelliğinin isimlerini kutucuklara yazınız.

a. Aman, evinin önünde oturmuş gine yetmiyesice de benim yoluma bakar

Aman, senin de bakışın da gine şu Antep’i yakar

Al yanak üstünde de gine yetmiyesice baharın gülleri kokar

Vallah, gine yıktun yuvamı da gençliğine doymayasın oy oy

http://aregem.kulturturizm.gov.tr

 AĞIZ

 b. Bes hanı hakikat, bes hanı kanun?

Uludur bu yurdun tarihi, yaşı.

Bes hanı köksüne serhat koyduğun

Bir bütün ülkenin iki gardaşı?

Bahtiyar Vahapzade,

http://acikerisim.iku.edu.tr

 ŞİVE 

c. Toriği çalıştır kaşalot

Gır geçme

Çaparize gelirsin sonra zıngadak

Kasıntıdan denizler bulanıyor

Bamya tarlası mı sandın dünyayı

Bak atı alan Üsküdar’ı dolanıyor

Suat Taşer, Yeni Argo Sözlüğü, haz.:Bahattin Sezgin

 ARGO