Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 37 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 DİLİN ÖNEMİ

Duygu, düşünce ve istekler dil vasıtası ile aktarılır. Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını ve devamını sağlayan hiç şüphesiz ki dildir. Dil; millî şuuru besleyen, bir millete mensup olma hazzını veren ve bireylerini birbirine yaklaştırarak onlar arasında birlik yaratan temel unsurdur. Kısacası milletin varlığı, dilin varlığıyla mümkündür.

Dil Toplumun Onurudur

Dil insanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak, birbirleriyle iletişim kurmak amacıyla kullandıkları sesli ya da yazılı göstergeler dizgesidir. Dil, toplumdaki bireylerin birbirleriyle anlaşmaları, kaynaşmaları, uyum içinde yaşayabilmeleri ve birikimlerini gelecek kuşaklara aktarabilmeleri için gereklidir. Dil, onu ko­nuşan toplumun yaşayış biçiminin, geniş anlamda kültürünün, dünya görüşünün, tarih boyunca geçirdiği çeşitli evrelerin ve başka toplumlarla kurduğu ilişkilerin yansıtıcısıdır. Dil, bir toplumun evreni anlayış ve anlatış biçimidir. Bu biçim, dilin söz varlığının, anlam açısından incelenmesiyle ortaya konabilir. Dildeki ben­zetmeler, aktarmalar, deyim ve atasözleri incelendiğinde, o toplumun özellikleri kendiliğinden ortaya çıkar.

Her toplumda ortak sesler, olaylar karsısında ortak tepkiler ve ortak anlatım kalıpları vardır. Dil, bu ortak seslerle ve ortak davranış kalıplarıyla oluşur. İşte bu farklılıklar toplumları birbirinden ayırır. Bir dilin olgunlaşabilmesi ve gelişebilmesi yüzlerce hatta binlerce yıl alır. Geçen bu zaman içerisinde o dili konuşan milyonlarca insan dile katkıda bulunur. Bir toplumu ulus yapan dilidir. Dil ulusun ses bayrağıdır. Bir ulusun bağımsızlığı ve sonsuza kadar yaşaması, dilinin varlığı ve bağımsızlığı ile olasıdır.

Ayşe Başçetinçelik, http://turkoloji.cu.edu.tr

 B. SÖZLÜ İLETİŞİM TÜR VE TEKNİKLERİNİ UYGULAMA

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çalışmaları yapınız.

 1. Ünite başında sizden istenen “şiir, hikâye, gazete yazısı, el ilanı, söylev, broşür vb.” örneklerini arkadaşlarınıza okuyarak bu metinlerin iletişim tablosunu (gönderici, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim, kod ve bağlam) gösteriniz.

Ahmet: Bu akşam konferans kaçta başlıyor?

Ayşe:   Sekizde.

Gönderici:      Ahmet

Alıcı :              Ayşe

Kanal:                         Ses dalgaları

Kod:                Türkçe

İleti:                Bu akşam konferans kaçta başlıyor?

Geri Bildirim: Sekizde

 2. Aşağıdaki şiirin iletişim ögelerini belirleyiniz.

 DUA

Biz, kısık sesleriz… Minareleri,

Sen, ezansız bırakma, Allahʼım!

Ya çağır şurda bal yapanlarını,

Ya kovansız bırakma, Allahʼım!

Mahyasızdır minareler… Göğü de

Kehkeşansız bırakma Allahʼım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma, Allahʼım!

(…)

Arif Nihat Asya, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

 Gönderici: Arif Nihat Asya

Alıcı: Okuyucu

İleti: Metnin bütünü

Geri bildirim:

Bağlam:

Kanal: Ses dalgaları-Dil göstergesi

Kod: Türkçe