Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 39 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 6.   Edebî eserlerde olayın geçtiği geniş ya da dar mekânlar tasvir edilirken daha çok tarih ve sosyoloji bilim dallarından yararlanılır. (Y)

7.  Lehçedeki ses farklılıkları şiveye kıyasla çok fazladır. (D)

 C.    Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1.     Şiir , ÇOŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN metinler grubuna girer.

2.     Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da isteklere İLETİ MESAJ denir.

3.    “Bale. dans, opera” harekete biçim veren yani  RİTMİK (DRAMATİK) sanatlardandır.

4.     Edebî metinlerde  kelimeler  genellikle  YAN-MECAZ anlamlarıyla,  öğretici  metinlerde

ise GERÇEK  anlamlarıyla kullanılır.

5.     Bazı yörelerde “kaşınmak” yerine “gidişmek”, “geçen sene* yerine “bıldır” kelimelerinin kullanılması AĞIZ farklılıklarına örnek olarak gösterilebilir.

6 YALINLIK anlatımda gereksiz ayrıntılardan, süslü ve sanatlı söyleyişlerden kaçınmak olarak tanımlanabilir.

 Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 I. Anların oluşturduğu peteğin her bir altıgeninin derinliği 3 santimetre, duvar kalınlığı ise milimetre­nin yüzde beşi kadardır. Bu kadar ince iş isteyen bal üretimi arılar için oldukça kolaydır. Binlerce farklı arı hep eşit boyda petekler üretir. Buna rağmen arıların yaptığı bu kusursuz bal petekleri bir  sanat olarak kabul edilemez çünkü……

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A)    sanat amacı güdülmeden oluşturulmuştur

B)    farklı malzemelere yer verilmemiştir

C)    bilimsel bir çalışmanın sonucudur

D)    yüzyıllardır aynı malzeme kullanılmıştır

E)    insan eli değmeden gerçekleştirilmiştir

 2.     Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metin türlerinden biri değildir?

A) Fabl                                         

B) Hikâye                                        

C) Masal

D)  Roman                                      

E) Tiyatro 

3.     Dağları, taşları, akar sularıyla, / Şu tanıdık toprakta Bir büyük dünya parçası / Fatihini aramakta.

Yukarıdaki şiirin iletişim tablosuyla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)  İleti: Asla karamsarlığa düşmemeliyiz.                        

B) Alıcı: Okur

C) Kod: Türkçe                                                                    

D) Kanal: Yazılı

E) Gönderici: Şair

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.