Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 40 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 4.

BAHAR

Mart başlayalı kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı. Bazılarının bronşiti, bazılarının romatiz­ması azmış. Baharın hastalıkları saymakla tüken­mez ki… Mart güneş), vücutta çöreklenip yatan bü­tün yılanlan uyandırıyor; toprağın yeniden gençliğe kavuştuğu bu mevsimde hava, kuş cıvırtılarıyta be­raber İnsan iniftteri ve hırıltılanyta dokı. Dün nosoli bir kır köşesinden baharın bu iki zıt levhasını yan yana gördüm.

(…)

Ahmet Hafim, Bize Göre

 ANADOLU’DA BAHAR

llkbahan geldi Anadolu’nun.

Silifke’de çiçek açtı nar simdi

Her taralı yeşillendi Bolu’nun,

Sultandağı benek benek kar şimdi.

 

Eğri yollar yaylaların kuşağı

Çayır çimen sevgililer döşeği,

Horon teper Sürmeno’nin uşağı.

Dadaşların oynadığı bar şimdi.

(…]

Abdurrahlm Karakoç, Dosta Doğru

 Yukarıda verilen metinlere göre “Her iki metinde de …. ifadesinin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur?

A)    öğretici metin özelliği görülmektedir

B)    kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır

C)    baharda görülen değişiklikler üzerinde durulmuştur

D)    çağrışım değeri zengin ifadelere yer verilmemiştir

E)    öykûleyici anlatıma başvurulmuştur

 5. Dünya tarihine baktığımızda, ulusların geleceğini yönlendiren bütün büyük liderlerin sanat ve ede­biyata karşı yakın ilgilerine hatta bu alandaki uğraşılarına tanık oluru?. Ama şurası bir gerçek ki sa­natın gerekliliğine inanan ve bu bilinçte olan tüm önderlerin düşünce yapılarında demokrat ve İlerici nitelikler taşıdığını görürüz. Sanatın temelinde var olan insan sevgisine (insancıllığa), hoşgörüye, yaratma Özgürlüğüne büyük önem veren bu önderler; sanatın gerekliliğine inanırlarken sanatçının da toplum içindeki saygınlığını ve önemini özdeyiş (vecize) niteliğindeki sözlerle yeri geldiğinde her zaman vurgulamışlardır.

Mehmet Yaşar Bilen, Sonra Yazı Vardı

Bu parça için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A)    Sanatçıların aynı zamanda iyi bir lider olabileceğine vurgu yapılmıştır.

B)    İletişim öğelerinin tamamını yansıtır nitelikte bir metin değildir.

C)    Düşünceyi geliştirme yollarından örneklemeye başvurulmuştur.

D)    Argo ve jargon gibi dilin kullanımından doğan dil farklılıklarını örneklemektedir.

E)    öğretici özellikler gösteren bir metinden alınmıştır.