Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 56 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

        2. ETKİNLİK

       Kafamın içinde esrarengiz, büyülü, garip hikâyeler canlandı. Hatta daha ileriye giderek başka ve daha tuhaf şeyler düşündüm. Adamın afyonlu kafasına girmiş gibi oluyordum.

 Bu parçada yazar, söylemek istediklerini kahramanın kendi ağzından, kafasından geçenler şeklinde okuyucuya aktarmıştır. Anlatmaya bağlı edebî metinlerde yazarın anlatmak istediği şeyleri kahramanın kendi ağzından, kafasından geçenler şeklinde okuyucuya vermesine iç konuşma (iç monolog) tekni­ği denir.

 Buna göre “Birtakım İnsanlar” hikâyesinden iç konuşma tekniğinin uygulandığı bölümle­ri, yazar diyaloglar hâlinde verseydi okuyucu üzerinde nasıl bir etki bırakırdı? Buradan hareket­le iç konuşma tekniğinin uygulanması hikâyenin anlatımına nasıl katkı sağlamıştır? Açıklayınız.

 Hikayeye biraz daha akıcılık kazandırıp olay eksenli bir yapıya dönüştürürdü.Bu şekilde verilmesi kahramanın iç dünyasını daha rahat kavramamıza fayda sağlamıştır.

 3. ETKİNLİK

Aşağıda olay ve durum hikâyelerinin özellikleri verilmiştir. Okuduğunuz hikâyelerde hangi özelliklerin olduğunu tespit ederek işaretleyiniz.

 

Özellikler

Elli Kuruş

Birtakım İnsanlar

Hikâye kahramanları tam olarak tanıtılmaz.

 

X

Önemli ve öncelikli olan merak ögesidir.

X

 

Serim, düğüm ve çözüm planına göre yazılmaz.

 

X

Merak ögesi önemsenmez.

 

X

Bir olay; kişi, yer, zaman ögelerine dikkat edilerek okuyucuya tüm çıplaklığıyla aktarılır.

X

 

Hikâyede asıl olan olay değildir; kişisel ve sosyal yorumlar, duy­gu ve hayaller ön plandadır.

 

X

Olay ağırlıklıdır.

X

 

Kahramanlar, hikâye türünün elverdiği ölçüde tanıtılır.

X

 

Serim, düğüm ve çözüm bölümlerine göre oluşturulur.

X

 

Belirli bir düşünce verme amacı güdülmeyen bu hikâyelerde ya­zar, kendi kişiliğini gizler.

 

X

Hikâye bittiğinde her şey çözümlenmiş ve bir sonuca ulaşılmıştır.

X

 

Genel olarak bir düşünce veya görüş doğrudan değil de bir olay aracılığı ile okura aktarılır.

 

X

Yalın bir dil, yoğun ve etkili bir anlatım kullanılır.

X

 

Genelde yaşamdan kısa kesitler sunulur, olaylar ve kişiler belirsiz ve tek yönlü ele alınır.

 

X

Hikâye sona erdiğinde bir bitmişlik duygusu uyandırılır.

X

 

Yalın bir dil, daha uzun ve ayrıntılı bir anlatımı vardır.

 

X

Okuyucu, hikâyeyi kendi hayal gücüne göre yorumlayabilir ve ta­mamlar.

 

X