Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 61 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 SÖZLÜ İLETİŞİM

A. SÖZLÜ İLETİŞİM TÜR VE TEKNİKLERİNİ TANIMA

SUNU HAZIRLAMA

Sunu; bir konunun metin, resim, grafik, ses ve görüntüler kullanılarak giriş, gelişme, sonuç bölümleriyle sıralı ve düzenli bir şekilde anlatılmasıdır. Sunu için mikrofon, bilgisayar, projeksiyon cihazı vb. çeşitli tek­nolojik aletlerden yararlanılır.

Sunum hazırlanırken aşağıda verilen aşamalar takip edilir.

Sunu Kapak Sayfası Hazırlama

Sunu kapak sayfası bir kitabın kapak sayfası gibi düşünülebilir. Kapak sayfa­sında, “sunu”nun konusu, başlıklar ve ko­nuşmacının adı-soyadı yer alır. Sununun başlığı ve konuşmacının adı sayfaya or­talanarak yazılır. Kapak sayfasında yazıyı bastırmayacak bir zemin kullanılmalıdır.

Sunu Akışı Sayfası Hazırlama

Sununun ana ve alt başlıklarını içeren sunu akışı sayfasında, sununun temel aşamaları yer alır ve bura­da ayrıntılı bilgilere yer verilmez. Dinleyicilerin konuşmayı ana hatlarıyla görmelerine yardımcı olan bu say­fada; konunun tanımı, neden önemli olduğu, sizin konuya katkınız (önceki çalışmalar, sizin çalışmalarınızın katkısı), konuyu araştırma yöntemi, sonuçlar, geleceğe yönelik çalışmalar ve soru-cevap bölümü yer alır.

Sunuda Yazı Kullanımı

Sunuda yalnızca üzerinde konuşulacak konunun anahtar kavramları ve önemli bilgileri yer almalıdır. Az yazı ve çok görsel öge tercih edilmeli, slaytlarda aynı renkler ve benzer büyüklükte yazı karakterleri kulla­nılmalıdır. Sunularda dikkati dağıtmayacak nitelikte, sade ve okunaklı yazı karakterleri tercih edilir. Baş­lıklarda yazı karakterlerinin büyüklüğü en fazla 32, metinde genellikle 18 puntoluk yazı kullanılır. Başlıklar açık ve net olmalıdır ve tek bir satırı geçmemelidir. Satırlar sola yaslı olmalıdır. Sunu akışında kullanılacak sayfalarda satır sayısının sekizi geçmemesine de özen gösterilmelidir.

Sunuda Görsel, İşitsel Ögelerin Kullanımı

Sunuda görsel ve işitsel ögelerin kullanımı anlaşılabilirliği arttırır. Görsel ve işitsel ögeler hem konuşma­nın hem de sununun niteliğine katkı sağlar, dinleyicinin dikkatini çekmede etkili olur. Görsel ve işitsel ögeler gerektiğinde amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Bu amaçla sunuda verilecek bilgiler, iletilecek mesajlar; görsel (tablo, grafik, resim, şema, fotoğraf vb.) ve işitsel (ses, müzik vb.) ögelerle desteklenir. Animasyon, video, film kullanımı sunum için önemlidir ancak çok yoğun ya da ilgisiz olmamalıdır.

Sunuda Yazı, Görsel ve Zemin İlişkisi

Gereksiz uzun yazı ve görsellerle dolu bir slayt kullanılmamalıdır. Birbirinden farklı zemin ve büyüklükte yazı kullanımı slaytın anlaşılmasını, farklı büyüklükteki yazı puntosu da okunmasını zorlaştırır. Çok fazla renk kullanımı dinleyiciyi yorar. Bu nedenle sunu akışında kullanılacak sayfalarda zemin rengi çok parlak ve koyu renklerden seçilmemelidir. Aksi takdirde zeminin rengi, yazının okunmasını engeller. Yazının rengi ve metinde kullanılan görseller, zemin rengiyle uyumlu olmalıdır.