Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 62 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 HİKÂYE TANITIMI

Hikâye tanıtımı yapılırken hikâyenin dış yapısı ve iç yapısı esas alınır.

Dış Yapı İncelemesi

Eserin Adı

Yazarı

Basım Yeri ve Tarihi

Kaçıncı baskı olduğu

 

İç Yapı İncelemesi

Konu Yönünden

Eserde hangi konu işlenmiştir?

Yazarın konuya bakış açıları nedir?

Eserin ana olayı nedir?

Yazar nasıl bir ana düşünceye ulaşmaktadır?

Eserin planı nasıldır?

 

Kahramanları Yönünden

Eserin belli başlı kahramanları kimlerdir?

Bu kahramanların ruhsal ve fiziksel özellikleri nelerdir?

Kahramanlar arasındaki bağlantılar nelerdir?

Kahramanlar hangi sosyal çevredendir? Yaşanan olaylarla sosyal çevre arasında ne gibi ilişkiler vardır?

Yazar, kahramanlarını seçerken nelere dikkat etmiştir?

Olaylar karşısında kahramanların durumları nasıldır?

Kahramanların isimleriyle kişilikleri arasında bir benzerlik var mıdır?

 

Yer ve Zaman Yönünden

Olay nerede veya nerelerde geçmektedir? Buranın belli başlı özellikleri nelerdir?

Olay ortaya konurken yer, nasıl ele alınmaktadır?

Kahramanların sosyal ve kültürel yapılarıyla olayın geçtiği yer arasında bir uyum var mıdır?

Zaman, belli bir düzenlilik içerisinde mi sunulmaktadır?

 

Dil ve Anlatım Yönünden

Eserin dili anlaşılır nitelikte midir?

Yazar, kelimeleri kullanırken seçici davranmış mıdır?

Yazar, konuşmalarda ve anlatımlarda dili nasıl kullanmaktadır?

Anlatıcı kimdir?

Hangi bakış açısı kullanılmıştır?

 

B. SÖZLÜ İLETİŞİM TÜR VE TEKNİKLERİNİ UYGULAMA

Aşağıdaki çalışmaları yapınız.

• Yukarıda verilen aşamalara uygun olarak Türk edebiyatındaki durum ve olay hikâyeciliği ile ilgili bir sunu hazırlayınız ve bu çalışmanızı arkadaşlarınıza sununuz.

• Okuduğunuz bir hikâyeyi tanıtmak için özelliklerine uygun (iş birlikli) bir elektronik sunu tasarlayı­nız ve sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Sunu bittikten sonra arkadaşlarınızın duygu ve düşünce­lerini alınız, yaptıkları eleştirilere cevap veriniz.