Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 88 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 METİNDE GEÇEN BAZI KELİME VE KELİME GRUPLARI

       kül olmak: Bütünüyle yanmak.

hemdert: Dert ortağı.

 METİN VE TÜR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 ŞİİRLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Ölçüsüz ve uyaksız yazılan, belli kurallara bağlı olmayan bir şiir okudunuz. “Kerem Gibi” şiirinde şair, her türlü ses benzerliğini kullanarak bir ses akışı sağlamıştır.

Satirik Şiir

Bir kişi, olay veya durumu; iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştiren şiirdir. Öğretici yönü bakımın­dan didaktik şiir özelliği gösteren satirik şiirler, bir eleştiri içerdiği için ayrı bir tür olarak incelenir. Bu tür şiirlere divan edebiyatında “hiciv”, halk edebiyatında “taşlama”, yeni edebiyatımızda ise “yergi” adı verilir.

Nâzım Hikmet “Kerem Gibi ” şiirini, kendisiyle aynı yola baş koyan fakat daha sonra o yoldan -ken­dilerince- çekilmek zorunda kalan ve kendisine de vazgeçmesi için baskı yapan birkaç arkadaşı için yazmıştır.

 EDEBÎ SANATLAR

Telmih

Herkesçe bilinen geçmişteki bir olayı, efsaneyi, çağrıştırma, anımsatma sanatıdır. Bir sözün telmih olduğunu anlayabilmek için, çağrıştırılan olay, durum ve kişi hakkında bir bilgiye sahip olmalıyız.

Örnek

— Sen kendi sesinle kül olursun ey!

Kerem

gibi

yana

yana…

Nâzım Hikmet

Şair, Kerem’in aşkı uğruna yandığını, kendisinin de onun gibi davası uğrunda yanabileceğini söy­leyerek “Kerem ile Aslı” halk hikâyesini hatırlatmıştır.

 

Hüsnütalil

Herhangi bir olayı gerçek nedeninin dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlayarak açıklama sanatıdır.

Örnek

Gök masmavi bu sabah, / Güzel şeyler düşünelim diye. / Yemyeşil oluvermiş ağaçlar.

Cahit Sıtkı Tarancı

Ağaçların yeşil oluşu, doğal bir durum olmasına rağmen şair, ağaçların yeşil oluşunu insanlara güzel şeyler düşündürmesi nedenine bağlamıştır.