Sözcük Türleri – 5

SÖZCÜK TÜRLERİ – 5

1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa altı çizili sözcüğün türü değişmez?

A)Küçük, koltuğun yanında oturuyordu.

B)Hasta, adama ne söyleyeceğini düşünüyordu.

C)Yaşlı, kadından sonra sıraya geçti.

D)İçerideki, masayı toplamaya başladı.

E)Doğruluk, ayrılamayacağımız bir yoldur.

 

2)            Önce dişlerimiz döküldü, sonra saçlarımız

Arkasından da birer birer arkadaşlarımız

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sıfat                   B) Zarf                    C) İsim

D) Fiil                     E) Bağlaç

 

3)“Gül” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlam ve görevde kullanılmıştır?

A)Bülbülü yakıp yandıran gülün nazıdır.

B)Gül bülbüle yar olmadı gitti.

C)Bir gül, sana ömür vereyim.

D)Gül açar, bülbül öter, yaz geçer.

E)Bir gül ile bahar gelmez.

 

4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır?

A)Sözcük seçimlerindeki titizlikten kalıcılığı yakalamak için uğraştığı belliydi.

B)Tanpınar’ la Peyami Safa’ nın romanları arasında üslup yakınlığı vardır.

C)Roman okuyucusu en az bir romancı kadar kafa yormak zorundadır.

D)Günümüz romancılarının tabiat tutkusu bazen aşırılığa varıyordu.

E)Eserde Türk romanlarından başka diğer ulusların romanları üzerinde de durulmuş.

 

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne …. ne” bağlacı cümleleri birbirine bağlamıştır?

A)Bilmediği konularda ne öğretmenine danışıyor ne babasına.

B)Evden çıkarken ne şapkasını aldı ne eldivenini.

C)Ne biz onlara gittik ne onlar bizi aradı.

D)Testin beşinci sorusunu ne Murat çözebildi ne Osman.

E)Yeni gelen öğrencinin ne kitabı vardı ne defteri.

 

6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geri” sözcüğü “Seni yukarıda bekliyoruz, hemen gel.” cümlesindeki  altı çizili sözcükle aynı görevde kullanılmamıştır?

A)Yola çıktığımızda bizi geriden takip et.

B)Şöyle bir geriye dönersek yaptığımız hataları görebiliriz.

C)Bu hikayenin gerisini biraz sonra size anlatırım.

D)Birlikte hareket ettiğimiz otobüs geride kaldı.

E)Eğer beklerseniz müdür bey yarım saat sonra geri gelir.

 

7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?

A)Erken gelen konukları nereye alalım?

B)Odanı hala niye toplamadın?

C)Dün gelen dosyaları hangi dolaba koydun?

D)Bugün onunla saat kaçta buluşacaksın?

E)Kaç yıldır görüşmediğimizi biliyor musun?

 

 

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?

A)Kaybeder sıcaklığını bütün bedenin

B)Toprak sardıkça çözülür tenin

C)Yoksulu üşütür yaz ortasında

D)Keskin bir yorgunluktur yeniden başlayan

E)Ölüm ansızın fırlayan kara bir yüzdür.

 

9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)Boş konuşmanın sırası değil şimdi.

B)Lütfen benimle boş konuşmayın.

C)“Boş sözler bunlar” diye çıkıştı.

D)Masadaki boş torbayı çöpe attı.

E)“Boş çuval dik durmaz.” atasözünü unutmayalım.

 

10)Aşağıdakilerin hangisinde niteleyici bir sözcük yoktur?

A)Yavru kediyi iki köpek kovalıyordu.

B)Güzel ev almışsın Hasan Bey!

C)Yorgun gözlerle bana bakıyordu.

D)Bunları, nereye götürdüğümüzü sordu.

E)Siyah kazağın doğrusu pek yakışmış.

11)“Sanki” edatı aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamdadır?

A)Elimdeki torbaları sanki taşıyacakmış gibi hemen alıverdi.

B)Sanki bu soruları çözecek de .

C)Sanki bu zamana kadar çok çalıştın.

D)Bu romanı sanki daha önce okumuş gibiyim.

E)Sanki bütün dediklerimi yaptın da.

 

12)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şahıs zamiri vardır?

A)O bile kendine kızıyordu.

B)Bunu, bilmediğini sonradan anladı.

C)Hangisi elbiseyi yıkayacak?

D)Şunu bana verebilir misin?

E)Bazıları öğretmenin ne demek istediğini anlamıştı.

 

13)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ama” sözcüğü pekiştirme göreviyle kullanılmıştır?

A)Kravatın çok güzel, ama biraz uzun bağlamışsın.

B)Haberi alınca çok ama çok mutlu olmuştu.

C)Kalemimi alabilirsin ama geri getirmek şartıyla.

D)Söylediklerimi anlıyordu, ama bir şey söylemiyordu.

E)Düştü ama, yaralandı mı, yaralanmadı mı bilmiyorum.

 

14)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

A)Üstünde mavimtırak bir gömlek vardı.

B)Büyükçe bir ev almışlardı.

C)Çocuksu bakışlarıyla pek sevimli görünüyordu.

D)Uzun bir tedaviden sonra sapasağlam olmuştu.

E)Minicik elleriyle kuşu sevmeye çalışıyordu.

 CEVAPLAR

1   E 4   E 7   C 10  D 13   B
2   A 5   C 8   A 11   d 14   E
3   C 6   B 9   B 12   A