Tamlamalar

TAMLAMALAR

1)Aşağıdaki dizelerin  hangisinde, tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili isin tamlaması vardır?

A)Beni, sokağımıza dönen eski, tahta köprüden geçirin.

B)Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize.

C)Tarhana çorbasının içimiyle başlasın sabah.

D)Bir yarısı sen olurdun her şeyin.

E)Eski, sıcak akşamlar yağmurla çalsın kapımızı.

 

2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim tamlaması vardır?

A)O, kırmızı gülleri çok sevdiğini söyledi.

B)Fen derslerinin boş geçmesi çok kötü.

C)Kilis’ in adlarını yeni duyduğum semtleri var.

D)Yeni kitabını bu ciltle kaplamalısın.

E)Türkçe dersini iyi dinlersen başarırsın.

 

3)Burası, yeşilin bin bir tonunu barındıran ağaçlı bir yoldu.

Bu cümlede geçen “yeşilin bin bir tonu”  isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasında bir sıfat bulunmaktadır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir isim tamlaması vardır?

A)Yoğun sis yüzünden trafik iyice aksadı.

B)Çocuğun küçücük eli radyonun düğmesine uzandı.

C)Eğimli dağlardan aşağı doğru hızla iniyorduk.

D)Arka kanepedeki kır saçlı adam uyuyordu.

E)Adam, buğulu camdaki parmak izlerine bakıyordu.

 

4)Aşağıdakilerin hangisinde özne “Eski dostlar yeniden buluştular.” cümlesinin öznesi ile  aynı türden bir tamlama durumundadır?

A)Bugün “Dünya Tiyatrolar Günü” kutlanıyor.

B)Toplantıya gelenler evlerine döndüler.

C)Genç kız her gün bir kitap okuyordu.

D)Onun gibiler, hep kendilerini anlatırlar.

E)Kazadan sonra yolcuların hepsi tedavi edildi.

 

5)Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A)Top sesleri hala duyulur dağlardan

B)Dağların, yere indi koyu serin gölgesi

C)Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları

D)En güzel rüyaların da bir sonu vardır

E)Sesin, odaya girmiş bir serçe gibi ürkek

 

6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?

A)Dün bir Isparta halısı aldım

B)Dört bölümden oluşan yapıtı beğendim.

C)Komedya üzerine birçok araştırma yapmıştır.

D)Bir gün komşusu Hoca’ nın eşeğini çalar.

E)Bu yapıt, yazarın büyük oyunlarından birisidir.

 

7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?

A)Çiçeklerin bazısı kurumuştu.

B)Siparişleri hangi dükkandan aldın?

C)Herkesin dertlerini dinlemekten bıktım.

D)Tatilde nereye gitmeyi düşünüyorsun?

E)Ağaçlık bir yolda mola verdik.

8)Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat, isim tamlamasını nitelemiştir?

A)Yüksek yerlerde yoğun bir sis tabakası var.

B)Büyük binaların birkaçı yıkılmıştı.

C)Bahçedeki ağaca serçeler yuva yapmıştı.

D)Salonun bir köşesinde akvaryum vardı.

E)Yağmur yüklü bulutlar sardı gökyüzünü.

 

9)Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A)Saçında bir tel vardır o çağırır hüznü

B)Ölüm şifasıdır her üzüntünün

C)Ve meçhule doğru süzüldü kervan

D)Hep bu aynadasın artık kış ve yaz

E)Bir yıldız kervanı gibi haftalar, aylar

 

10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?

A)Bazen sevinç insanın yüreğine sığmaz olur.

B)Ben onun en çok şarkılarını sevdim.

C)İçimizdeki umut çiçeklerini soldurmayalım.

D)Yıldızlar en güzel süsleridir gökyüzünün.

E)Gecenin kör karanlığında ışıldar yıldızlar.

 

11)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır?

A)Yolculuk başlayalı iki saat olmuştu.

B)Kapalı,  rüzgarlı bir günde yola çıktık.

C)Yolculuk boyunca, yanımdaki adam hiç uyanmadı.

D)Yolculuk esnasında camdan dışarıyı izledim.

E)Rahat bir yolculuk yapamadım.

 

12)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?

A)Ali’nin  eski – yeni bütün oyuncaklarını topladım.

B)Beş altı gün önce kaybolan saatimi buldum.

C)Yüksek duvarlar, elektrikli tellerle çevrili.

D)Kardeşimin kırmızı kalemi kaybolmuştu.

E)Bizi, şirketin büyük kapısının önünde bekleyin.

 

13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla tamlayan bir tamlanana bağlanmıştır?

A)Şu duvarlarda, yılların, asırların izi var.

B)Bu davranışını hiç beğenmedim doğrusu.

C)Ağaçların yaprakları sararmaya başlamıştı.

D)Annesi tahta kaşıkları masaya bıraktı.

E)Evin kapısını bir türlü açamıyorduk.

 

14)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

A)Kavak ağacının altında birkaç kişi sohbet ediyordu.

B)O sabah köydeki bütün insanlar meydanda toplanmıştı.

C)Kısa boylu bir adam alkışlar arasında kürsüye çıktı.

D)Her akşam bu kahvede toplanır, geç saatlere kadar otururduk.

E)Öğrencilerden hiçbiri yağmurla havada dışarı çıkmak istemiyordu. 

 

15)Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?

A)Düşüncelerini hep hayretle dinledim.

B)Bizim davranışımız onu kızdırıyor.

C)Evin çatısını tamir ettirecektik.

D)Onun okuduğu kitabın adını biliyor musun?

E)Pazar akşamı yola çıkacağız.

 

 

CEVAPLAR

1   D 4   C 7   A 10   C 13   A
2   C 5   E 8   B 11   D 14   A
3   B 6   E 9   B 12   E 15   A