Zarflar-Zarfların Çeşitleri-Zarfların Yapısı (Test Çöz Online)-1

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı önemli konularından olan aynı zaman TYT Türkçede karşılaştığımız Zarflar- Zarfların Çeşitleri- Zarfların Yapısı ile ilgili sizler için 13 soru hazırladık. Başarılar Dilerim.

Zarflar-Zarfların Çeşitleri-Zarfların Yapısı

Tebrikler - Zarflar-Zarfların Çeşitleri-Zarfların Yapısı adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi zaman yönünden sınırlayan bir zarf yoktur?

A)Her şey birdenbire oldu.

B)İşyerini derhal terk etmeliydi.

C)Yarın, içimizde yaşayan bir ümittir.

D)Anneler daima haklıdır.

E)Buluşmaya vaktinden önce gelmişti.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemi du­rum yönünden belirleyen bir sözcük kullanılmış­tır?

A)Gökyüzü ağarmış, mat bir mavilik yayılmıştı bulutlara.

B)Sokakların ıslaklığını açıkça görüyordum ar­tık.

C)Beklediğim bir şeyler olduğu sürece yaş­lanmayacağımı biliyorum.

D)En neşelisinde bile kekremsi bir tat buldu­ğumuz eski şarkılar çalıyor.

E)Sabahın erken saatinde, uzaklardan araba sesleri duyulmaya başlamıştı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Aşağıdaki dizelerde yer alan ikilemelerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Dolaşsam ışığında, kanadım yana yana

B)Beynime sarhoşluğun yayılsa tatlı tatlı

C)Islanmış mendil üstünde adını anmak hece hece

D)Gün batımı sesindir çığlık çığlık kulağımda

E)Bilirim geleceğini, kar lapa lapa yağsa da

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

A)Sıcak temmuz güneşi, alnındaki boncuk boncuk terleri çoğaltıyordu.

B)Döndü Kadın sallana sallana pınara doğru yürüdü.

C)Şoför, acı acı kornaya basarak yol istiyordu.

D)Babamın kararmış, küçük dişleri, sivri sivri görünüyordu.

E)Islık çala çala, uzun boylu adamların girdiği eve gitti.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleme anlam yönünden kesinlik katan bir sözcük kullanılmış­tır?

A)Bunun ne muhteşem bir iş ve güzellik oldu­ğunu bilmiyorsun.

B)Düşündüğünü açıkça söylemenin zevkini tattınız mı?

C)Sesini ve kokusunu kavramaya çalıştığımız insanlar olacaktır.

D)Başkalarının sesini duyunca belki de şaşıra­cağız.

E)Kendi kokumuz bize hafızamızda asla kıla­vuzluk edemeyecektir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

(I) Bu öykünün ülkenin sosyal sorunlarını da içerdiği açıktır. (II) Öyküde, kişilerden yola çıkıla­rak geliştirilen düşünceler, sosyal niteliklidir. (III) Yazarın düşüncelerinin yalnızca kahraman için söylendiğini düşünmek oldukça güçtür. (IV) Bu düşünceler, olayı süslemek için kullanılmamıştır.(V)Kahraman, yazarın düşüncelerinin aktarı­mında aracı durumundadır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklemin anlamını güçlendiren bir sözcük kullanılmıştır?

A)l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

"Daha" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde, zaman zarfı olarak kullanılmıştır?

A)Daha büyük sorunlarla karşılaşırsanız, şaşmayın.

B)Çok büyük iş almayı daha düşünmüyoruz.

C)Güvercinden daha sıcak bir hayvan bulabi­leceğini sanmıyorum.

D)Bizim daha deneyimli insanlara ihtiyacımız var.

E)Siz, biz, hepimiz daha yeşil bir Ankara için çalışmalıyız.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

Ben şimdi Kerbelâ'da açan çiçeğin kokuşuyum

    I

Aşkın içine kapanık bir odanın karanlığından

                                II

Adımını geri alamazsın uçurumundan

                    III

Binlerce kılıçla bölünüyorum karınca dolu ağzımdan

                                   IV                                           V

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcükler­den hangisi zarf (belirteç) görevinde kullanılmış­tır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru zarfıyla sağlanmıştır?

A) O zaman bu insanlara sormak gerekmiyor muydu?

B) Neden bana inanmamı istemediğin şeyler söyledin?

C) Kaçınılmaz iktidar kavgasının parçası mıdır yalan söylemek?

D) Neyi anlatmasını istiyorsun bu yaşlı ada­mın?

E) Hangi koku, insanı iğde çiçeği kadar etki­ler?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir" sözcüğü farklı türde kullanılmıştır?

A)Böyle bir sevgi insanı yüceltir

B)Bu öyle bir duygu ki tanımı yok.

C)Öyle bir konuştu ki gözleri doldu.

D)Seni böyle bir günde yalnız bırakamazdım.

E)Böyle bir şiir bundan güzel olamaz.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru zarfıyla sağlanmıştır?

A)Neden ekmeklerini de yanlarında götürür­ler?

B)Annesi bu tülbenti hangi niyetle bağladı?

C)Irmak sözü çoğaltmakta mıdır tüm ırmak­ları?

D)Hangi irili ufaklı göllerle harelenir toprak?

E)Kim okudu kale kapılarındaki ince yazıları?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

"içeri" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ad türünde değildir?

A)İçerinin mobilyasını yakında değiştireceğiz.

B)Çocuklara söyle, içeriye girsinler.

C)İçeriyi görmek için bahane yarattım.

D)Odanın içerisi çok dağınıktı.

E)Onu hemen içeri çağırın.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13

Evcil (I) bir dünya, dost (II) bir evren... Şair bunun böyle (III) olmadığını biliyor. Bir iletişim istiyor. Bu iletişim yeni(IV) coğrafyalara ulaşmalı, dünyayı  yaşanası (V) bir yer haline getirmeli.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.