9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-Zarflar-Konu Kavrama Testi-2

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarından olan  Zarflar-Zarfların Çeşitleri-Zarfların Yapısı ile ilgili sizler için 17 tane soru hazırladık. Başarılar Dileriz.

1.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?
A)Onlar sessizce boyun eğmişlerdi ölüme.
B)Pek seyrek duydular inlediklerini insanların.
C)En karanlık günlerde bile mutluydular.
D)Özgür insanlar ülkesinde ellerini karşılıksız sıkıyorlardı.
E)Türkünün kanatlarını gerdiği geniş çayırlar gibisin

2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru zarfıyla sağlanmıştır?
A)Sanat eğitiminin yolu da çalışmak değil mi­dir?
B)Rembrandt, günümüzde yaşasaydı hangi tekniği kullanırdı?
C)Van Gogh ülkemizde yaşasaydı yine aynı resimleri mi yapardı?
D)Dünyada onların düzeyine kaç sanatçı vara­bildi?
E)Sanatçıların eserleri bölgeden bölgeye niçin değişir?

3.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde “nasıl” sözcüğü diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanıl­mıştır?
A)Bir çocuk nasıl çağırır annesini, bilir misin?
B)Nasıl iner bir bisikletli yokuştan aşağı?
C)Bu kuş nasıl tüner incecik dallara?
D)Nasıl yansır oyalı bir yazma camlara?
E)Nasıl çiçekler toplardı kırlardan çocuk?

4.Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı di­ğerlerinden farklı bir sözcük türüyle sağlanmış­tır?
A)Neden coşkun suların sesi gittikçe dindi?
B)Niçin derdiyle yaksın seni bu devran, kızım?
C)Bilsem ki sönmez ateş hangi dünyada var­dır?
D)Gülmek isterdi uzaktan bana bir gölge, niye?
E)Havva’dan uzak kaldı, nasıl bir sene Âdem?

5.Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili zarf, yapıca diğerlerinden farklıdır?
A)Sonra bıraktım gittim korkusuzca
B)Sabahleyin başladı gün doğmadan yolculuk
C)Bir adım daha ötesine bir adım daha
D)Erken kalkar kuşlar bahar sabahları
E)Yaşadığı tüm acıları sessizce anlattı ona.

6.   Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden han­gisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A)Doğuyordu bir mehtap gibi ılık ve pembe yüzün.
B)Sensiz yaşanan günler birden unutuldu.
C)Dönmeyeceğin bir yer beğen, başka türlüsü güç.
D)Yeni bir nefes gibi sessizlik göğsümdedir.
E)Sen de baygın kokular dağıtırsın teninle.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
A)Bizlere hangi daireyi kiralayacaksınız?
B)Çocuklar Ankara’ya ne gün gelecek?
C)Nasıl bir elbise almayı düşünüyorsunuz?
D)Bu yazı, nerede geçireceksiniz?
E)Bu problemi nasıl çözdünüz?

8.Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmamıştır?
A)Sonra kurulanırdım birden güneşle.
B)Giderdim yine de önüm arkam zorluk
C) Delice çektim gittim güçle atıldım
D)Bugünden yarına daha güçlü geçerdi.
E)Bir anıt kurmak, bir yere taş dikmekti.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ikileme, belir­teç (zarf) görevinde kullanılmıştır?
A)Eski püskü elbiseler giyerdi.
B)Saçma sapan sözlerle beni avutma!
C)Ufak tefek bir kadındı.
D)Pırıl pırıl saçları dikkat çekiyordu.
E)Bebek, mışıl mışıl uyuyordu.

10. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını “durum” bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?
A)Sessizlik içime yudum yudum doluyor.
B)Uzak iklimlerde gözlerim seni arar.
C)Demek gecelerden sonra nihayet gün do­ğuyor.
D)İstemem, her gün, her gece, benim için üzül.
E)Biliyorum, geceleri bana yıldızları veremez­sin.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünlük bildi­ren bir zarf (belirteç) kullanılmıştır?
A)Öğretmen bu konuda çok araştırma yapmış.
B)Yoğun olduğunu söyleyerek erkenden yattı.
C)Alıcılar ucuzluktan daha çok yararlandı.
D)Sınavı kazanamayınca çok üzüldü.
E)Başarmak için çok çalışmak gerekir.

12. Aşağıdakilerden hangisinde zaman zarfı kulla­nılmamıştır?
A)Biraz önce dersaneden ayrılmış.
B)Hemen dersinin başına otur.
C)Onunla dün partide tanıştık.
D)Belki akşama doğru gelirim size.
E)Bu filmi bir daha izleyeceğim.

13.  Sürdüm deniz tarlasını ektim biçtim.
                                                     I
Çatışmaydı uzayla, zamanla savaş
                                                           II
Bir dar kapıdan tutkulu geçtim.
       III                     IV
Balıkçıl sürüleriyle sarmaş dolaş
    V
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcükler­den hangisi zarf (belirteç) görevinde kullanılmış­tır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ir (—li, -lu, -lü) yapım ekini alan sözcük, farklı türde kullanılmıştır?
A)Yaşlı gözlerle bana her şeyi anlattı.
B)Çocuklar, bugün çok neşeli görünüyordu.
C)Akıllı çocuk; gözlerinden belli.
D)Benim şekerli kahvem bugün gecikti.
E)Yazın yağmurlu havayı seviyorum.

15. “Pantolonuna daha uygun bir gömlek seçmeliydin.”
“Daha” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki göreviyle özdeştir?
A)Gece geç yattı; daha uyanamadı.
B)Biz, sizden daha erken geldik.
C)Daha iyi koşullarda çalışmak isterdim.
D)Erikler, daha olmamış; yenmez.
E)Çocuk, daha beş yaşına yeni girdi.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, türü yönünden farklıdır?
A)Çok iyi biri; onu kaybetmeyelim.
B)Ne kadar tuhaf bir adam; ser verip sır vermiyor.
C)Sıcak havanın gelmesi biraz gecikti.
D)Epey meraklandık ama nihayet geldiler.
E)Onsuz bir toplantı, verimli olmazdı zaten.

17.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yüklemi durum yönünden belirten bir sözcük kullanılmıştır?
A)Biliyorum kuşlarla saklambaç oynayan çocukları.
B)Beni bir kez daha avutmaktan yorgun görünüyordu.
C)Ağır bir rüzgar gidip geliyor yaprakların arasında
D)Gözyaşın, tüyden hafif boynumu ağırlaştırıyor.
E)İniyorum zamanın karanlık yokuşlarından.
CEVAPLAR

1.E

2.E

3.E

4.C

5.C

6.B

7.E

8.E

9.E

10.A

11.C

12.E

13.D

14.B

15.C

16.D

17.B