Soru Zarfları Nedir, Özellikleri, Örnek Cümleler, Örnek Sorular…

Soru Zarfları Nedir, Özellikleri, Örnek Cümleler, Örnek Sorular…

Eylem ve eylemsileri soru yoluyla belirten zarflardır.

Nasıl, niçin, neden, niye, ne kadar, ne zaman, ne, ne biçim, ne diye…

Soru zarflarını anlam ve kullanım özellikleriyle inceleyelim:

NASIL

Bir eylemin oluş biçimini ya da hangi yolla yapıldığını, yapılaca­ğını sormada kullanılır.

“Bu etekleri nasıl biçiyorsunuz analar

Bu gömlekleri nasıl dikiyorsunuz

Analar bu çocukları nasıl giydiriyorsunuz?”

Bu kuyruklu yalana nasıl inandım ben?

UYARI

Nasıl” soru sözcüğü, addan önce gelip adın niteliğini sorarsa soru sıfatı olur.

Nasıl bir hayat istiyorsunuz? ad

Güzel bir hayat istiyoruz. sıfat

Soru ada yöneltilmiş ve adın özelliğini buldurmaya çalış­mış. Soru sıfatıdır.

NE KADAR

Eylemin miktarını öğrenmek için kullanırız.

Burada daha ne kadar bekleyeceğiz?

Burada daha iki saat bekleyeceğiz.

UYARI

Ne kadar” soru sözcüğü addan önce gelip adın niteliğini sorarsa soru sıfatı olur.

Okulda ne kadar para harcadın?

NE ZAMAN

Eylemin gerçekleştiği zamanı öğrenmek için kullanılırız.

Bu yıl tatile ne zaman çıkacağız?

Ne zamana kadar onun gelmesini bekleyeceksin?

NE

Ne” soru zarfı “neden, niçin, niye, ne diye, ne demeye” gibi kuruluşlarla da eylemin nedenini, amacını öğrenmek için kullanılır.

Ne kızıyorsun çocuklara herkesin içinde?

Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?”

Niçin ödevini yapmadın sen yine?

Niye söylenenleri anlamak istemiyorsun?

Ne demeye oturuyorsun burada?

UYARI

Ne” sözcüğü “neden, niçin, niye” anlamında kullanılıyorsa “soru zarfı”, herhangi bir adın, kavramın ya da sözün yerini tutuyorsa “soru zamiri”, bir adın önüne gelip onu soru yönünden belirtiyorsa “soru sıfatı”dır.

Bu çocuk ne ağlayıp duruyor?

Soru eyleme yönelik. “Neden, niçin” anlamında kullanıl­mış. Soru zarfıdır.

Çantanda ne var?

Çantamda elma var.

“Ne” sözcüğü adın yerini tutarak soru yoluyla adı bul­durmaya çalışmış. Soru zamiridir.

Geleceğe dair ne planların var?

Soru ada yönelik kullanılmış. Soru sıfatıdır.

UYARI

Neden” soru sözcüğü eylemin nedenini, amacını öğrenmek için kullanılırsa soru zarfı, bir maddenin hammaddesini, neyden yapıldığını sorarsa soru zamiridir.

Gittiğini neden bana söylemedin?

Eylemin niçin yapılmadığını soruyor. Soru zarfıdır.

Yediğimiz bu pasta neden yapılmış?

Pastanın neyden yapıldığını, hammaddesini soruyor. Soru zamiridir.

ÖRNEK

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır?

A) Neden oyuncak almadınız bu zavallı çocuklara?

B) Padişah niçin böyle ferman buyurdu bizlere?

C) Yaylaların mavi dumanını nasıl buldunuz?

D) Bu karanlıkta, kaçanların hangisini yakaladınız?

E) Trenden inince daha ne kadar gideceksiniz?

Çözüm

A neden

B niçin

C nasıl

E “ne kadar” sözcükleri eylemi etkilediği için soru zar­fıdır.

D’de ise “hangisi” soru sözcüğü adın yerini tutarak onu buldurmaya çalıştığı için soru zamiridir.