Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Sözcükte Yapı – 2

SÖZCÜKTE YAPI – 2

1)Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinde –t (-ıt, -it,-ut, -üt) eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)Tamamlanan konutlar kura ile dağıtıldı.

B)Bu yazıtlarda önemli olaylar anlatılmış.

C)Buradaki geçitte pek çok kaza oluyordu.

D)Çocuğun kollarından tutup yürütmeye çalıştı.

E)Yıllar sonra buraya da bir anıt yapıldı.

 

2)            Düştü yine deli gönül gözlerinin hayaline

                Kim ne bilir bu gönlümün fikri nedir hayaline

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Birden çok çekim eki almış sözcük vardır.

B)Yapım eki almış sözcük vardır.

C)İyelik eki almış birden çok sözcük vardır.

D)Çoğul eki almış sözcük vardır.

E)Hiç ek almamış birden çok sözcük vardır.

 

3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim hal eklerinden birini almış bir sözcük yoktur?

A)Böyle havada dışarı çıkmasak iyi olur.

B)Genç kız, ailesini çok seviyordu.

C)Candan dostluklar, uzun süre yaşayabilir.

D)Her kişi kendi işini yapmak zorundadır.

E)Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurmuş.

 

4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki  almış sözcük yoktur?

A)Bu yıl elma ağaçları iyi ürün vermedi.

B)Şehir hayatı, kanımca çok zordur.

C)Şiirinizde bazı şairlerin etkisi çok belirgin.

D)Sıradan bir sanatçı olmayı istemem.

E)Edebiyat dersi yeni metinlerle daha zevkli olabilir.

 

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük iki farklı yapım eki almıştır?

A)Nöbetçiler sarayın önünde bekliyordu.

B)Arabacı, bizi hemen tanıdı.

C)Çiftçinin yüzü bu sene gülecek.

D)Gazeteci olmak onun en büyük hayalidir.

E)Yazıcı dilekçeyi göndermeyi unutmuş.

 

6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük birden fazla çekim eki almıştır?

A)Abartılacak bir gelirimiz olduğu söylenemez.

B)Kendi dünyasına çekilmiş kimseyle görüşmüyordu.

C)Ağlar, denizden yavaş yavaş çekiliyordu.

D)Omuzlarında  dünyanın yükünü taşıyordu.

E)Benim konuyla hiçbir ilgim olmamıştı.

 

7)Erciyes, uçsuz bucaksız bir düzlüğün ortasında yapayalnız duruyordu.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)İsimden isim yapma eki

B)İyelik eki

C)Hal eki

D)Kip eki

E)Fiilden fiil yapma eki

 

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır?

A)Herkes eşit şartlarda yarışmalıdır.

B)Bu geçit çok dar, buradan geçemeyiz.

C)Umut, fakirin ekmeğidir, diyordu.

D)Yakıt, bitince perişanlık başladı.

E)Mağaradaki sarkıt ve dikitler harikaydı.

 

9)Savrulduk günlerin dargın göğsüne.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –ın (-in, -un,-ün) eki bu cümlelerdeki göreviyle kullanılmıştır?

A)Efkarın sığmazdı o küçücük yüzüne.

B)Daha bir yığın sorunlar var çözülecek.

C)Neydi sahilde savruluşları başıboş dalgaların?

D)Bütün yayınları takip edemiyorum.

E)Düşündüklerin benimkilerle aynı değil.

 

10)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi aldığı yapım eki nedeniyle tür değişikliğine uğramıştır?

A)Cebinden küçücük siyah bir mendil çıkardı.

B)Kardeşimin eliyle ona mektup yolladım.

C)Enkaz, iki saat içinde kaldırılmıştı.

D)Onun da askerlik zamanı gelmişti.

E)Elindeki bütün parayı bu eve yatırdı.

 

11)(-iş, -ış, – uş, -üş) eki, aşağıdakilerin hangisinde fiilden isim yapma göreviyle kullanılmamıştır?

A)Gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ederiz.

B)Bu satıştan iyi bir gelir sağlayabiliriz.

C)Gökyüzünde uçuşan yüzlerce martı vardı.

D)Tren istasyonunda meraklı bekleyiş sürüyordu.

E)Bu romanı okuyunca bakış açımız değişecektir.

 

12)Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, ötekilerden farklı bir ek almıştır?

A)Bana göre kitabın çok ilgi görecek.

B)Size arabanın anahtarını vermemiş miydim?

C)Bir zamanlar gülün kokusu vardı.

D)Artık yolun sonuna gelmiştik.

E)Yaylada yazın sıcağını hiç hissetmedik.

 

13)Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır?

A)Sonunda hayallerim bir bir gerçekleşti.

B)Kaygılarını her fırsatta dile getirirdi.

C)Son zamanlarda korkulu rüyalar görüyorum.

D)O gün bize bazı özlemlerini anlattı.

E)Bu ülkede sanatçı her zaman değerlidir.

 

14)          Bir bıçakla, sıkıca kapatılmış kutuyu açmaya

                          I             II            III             IV

çalışıyordu.

      V

Bu cümlede numaralandırılmış sözcüklerden hangi ikisi yapım eki almamıştır?

A) I ve IV                              B) II ve V                               C) III ve IV

D) II ve III                             E) IV ve V

 15)Aşağıdakilerin hangisinde –la (-le) eki, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)Adını ağacın gövdesine bıçakla kazıdı.

B)Güneşe çıplak gözle bakmalısın.

C)Çeşmenin duvarını taşla da örebilirdik.

D)Makinenin dişlerini yağla da öyle çalıştır.

E)Evin duvarları kağıtla kaplanmıştı.

 

16)Yapım ekleri bazen sözcüklerde ünlü veya ünsüz düşmesine sebep olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük bunu örneklemez?

A)Elini kaldırıp söz istedi.

B)Yaklaştı üstüme kara bulutlar.

C)Oldukça savruk bir insandır.

D)Sızlarsa senin de yüreğin birden.

E)Resmine bakıp avundum yıllarca.

 

17)          Soğuk havalar, ılıman bölge bitkilerini, olumsuz etkiliyor.

Bu cümlede yapım eki almış kaç sözcük vardır?

A) 2                   B) 3                 C) 4                D) 5                E) 6

 

  

CEVAPLAR

1  D 5   E 9   C 13   D 17  D
2  B 6   B 10  B 14   E  
3  C 7   E 11  C 15   D  
4  D 8   A 12  A 16   B  

 

Bunları da gezebilirsin.

Türkçede İsimden Fiil Yapan Ekler Nelerdir?

Türkçede İsimden Fiil Yapan Ekler Nelerdir? Kendi başlarına bir anlamı olmayan ancak eklenmek suretiyle kullanılabilen, …