Sözcükte Anlam – 17 (Çıkmış Sorular)

SÖZCÜKTE ANLAM – 17 (ÇIKMIŞ SORULAR)

1.   “Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Bu iş sana düşer.” cümlesindeki anlamıyla kul­lanılmıştır?

A) Ağaçların gölgesi yola düşüyordu.

B)  Benim payıma çok az düştü.

C) Masanın üstündeki kitaplar yere düştü.

D) Annesi gidince çocuğun bakımı halaya düştü.

E) Bugünlerde hava sıcaklığı sürekli olarak dü­şüyor.

(ÖYS 1988)

 

2Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “de” bağlacıyla aynı anlama gelen bir sözcük kullanıl­mıştır?

A) Hasta olmasaydım onu karşılamaya giderdim.

B) Yalan söylese bile ağzımı açmayacaktım.

C) Yerine yenisini alsan daha iyi olur sanıyorum.

D) Sokağa çıkacaksak paltolarımızı giyelim.

E) Yerime bakacak birini bulursam, yarın gel­meyeceğim.

(ÖYS 1990)

 

3.      Böylesine ince eleyip sık dokuyan kimse görme­miştim.

Altı çizgili deyimin bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) O, bir işe başlamadan önce işi, bütün ayrın­tılarıyla tartıp karar verir.

B)  Dıştan çok hoş görünen bu işin, ne kadar güç olduğunu bir ben bilirim.

C)Yazıyı, yeniden inceleyip düzelttikten sonra daktilo edeceğim.

D) Bundan sonra, onun neler yaptığını sık sık kontrol etmelisin.

E) Önemsiz bir konuyu bu kadar büyütmen çok yersizdi.

(ÖYS 1990)

 

4.   Aşağıdaki dizelerde geçen ikilemelerden han­gisi yüklemle birlikte deyimleşmiştir?

A) Bir kelime buldum çın çın öter

B)  İplik iplik sarıyor sükûtu bir yumakta

C) Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır

D) Uzun siyah saçlar tel tel çözülsün

E)  Dalgaların gözümde tütüyor mavi mavi

(ÖYS 1988)

 

5.   I.  Onun  böyle davranmasına önce bir anlam veremedim.

II.  Bir zamanlar ben de seyahati severdim.

III.  Bu işe yıllarca emek vermiş bir insandı.

IV.  Çoktandır böyle güzel bir film izlememiştim.

V.  Eskiden burada yemyeşil bir orman vardı.

Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler birbirine yakın anlamdadır?

A) I. ve IV.               B) II. ve III.           C) II. ve V

D)  III. ve IV.           E) III. ve V

(ÖYS 1989)

 

6.   Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz, an­lamca ötekilerden farklıdır?

A) Çocuk bu yıl sınıfını geçebilirdi; ancak hasta­landı.

B) Ne de olsa o, bu işten anlayan birisiydi.

C) Arkadaşımız çok zeki idi; yalnız, çalışmıyordu.

D) Bahar geldi; fakat havalar ısınmadı.

E)  Ne var ki o, bu konuda gerçekten haksızdı.

(ÖYS 1990)

 

7.   Bu işi nasıl olsa bitireceğim.

Yukarıdaki cümleye, altı çizili sözün kattığı an­lam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) İleri geri konuşmalarına hiç fırsat vermeye­ceğim.

B) Kaba davrananları hemen cezalandıracağım.

C)Yola yorgun çıkmanın sakıncalarını anlata­cağım.

D) Evdeki eski eşyaların tümünü onaracağım.

E) Olayın gerçek sorumlusunu er geç öğrene­ceğim.

(ÖYS 1989)

 

8.  Tabak tabak yemek yedi ;ama yine de doymadı.

Yukarıdaki cümleye, altı çizili sözün kattığı an­lam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Çocuklar, onar onar saymayı öğrendiler.

B)  Bahçede tatlı tatlı sohbet ediyorlar.

C) Koşa koşa istasyona geldik.

D) Kırlara gidip kucak kucak çiçek topladık.

E) O yöreyi adım adım dolaştık.

(ÖYS 1989)

 

9.   Kısa zamanda, olanları anlamıştım; -—. söz­leri, aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse cümle “iş işten geçmiş, yapılacak bir şey kalmamış” anlamını kazanır?

A)  hemen eli kolu sıvamam gerekiyor

B)  ama atı alan Üsküdar’ı geçmişti

C) artık işi oluruna bırakmak istemiyordum

D) bu işi bir oldu bittiye getirmelerine engel ol­malıydım

E) ancak, çaydan geçip derede boğulmamalıydım

(ÖYS 1989)

10.   “En iyisi, işi oluruna bırakmak; biraz geniş olu­nuz.” cümlesinde “geniş” sözcüğünün an­lamına en yakın kullanım, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bu konuda oldukça geniş bilgi sahibiydi.

B) Geniş bir soluk aldıktan sonra konuşmaya başladı.

C) Oldukça geniş bir dost çevresi vardı.

D) Geniş iş imkânları varken yine de çalışmazdı.

E)  Her olaydan kolayca etkilenmeyen geniş bir adamdı.

(ÖYS 1990)

 

11.   I. Hemen hemen yolu yarıladık.

II.  Hafif hafif bir rüzgâr esiyor.

III.  Olsa olsa on yaşındadır.

IV.  Aşağı yukarı bir saat sonra gelirler.

Zaman zaman güneş açıyor.

Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler birbirine yakın anlamdadır?

A)  I. ve II.                                            B) I. ve IV            C)  II. ve IV

D) III. Ve V.                        E)  IV ve V

(ÖYS 1989)

 

12.   “Bu konunun önemini ona anlatabilmek için -—.” sözleri, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle, “karşısındakini inandırmak için uzun süre konuşmak” anlamını kazanır?

A)  sözü bağladım

B) hemen sözünü kestim

C) çok dil döktüm

D) derhal söz aldım

E)  sözümü esirgemedim

(ÖYS 1990)

 

13. Resimlere bakarken, geride bıraktığım yıllar birer birer  gözlerimin önünden geçti.

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A  Olayları daha gerçekçi bir yaklaşımla değer­lendirmeyi öğrendim.

5   Kişi, başkalarının başına gelenlerden ders al­masını bilmelidir.

C) Bugün, geçmişte yaşadığım kimi olayların an­lamını çok daha iyi kavrayabiliyorum.

D) Okulun bahçesinde koşup oynayan çocukları görünce, öğrencilik günlerimi anımsadım.

E) İnsan,   zaman  zaman,   yapmak  isteyip  de gerçekleştiremediği şeyleri düşünür.

(ÖYS 1990)

 

14. Bu ay, planladığımız kadar tasarruf yapamazsak —–demektir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümle “bir işte ölçüyü yitir­mek, duruma hâkim olamamak” anlamı kazanır?

A) ipin ucunu kaçırdık

B) evdeki hesap çarşıya uymayacak

C) ipi kopardık

D) başımıza iş açacağız

E) sudan çıkmış balığa döndük

(ÖYS 1988)

 

15.   I. Akıp geçen zamanı durdurmak elimizde değil.

II.  Telefon çaldığı zaman mutfaktaydım.

III.  Zaman, en acı anıları bile yumuşatıp tatlandırabiliyor.

IV.  Uyku zamanını geçirdi mi sabaha kadar otu­ruyor.

“Zaman” sözcüğü hangi cümlelerde birbirine yakın anlamlarda kullanılmıştır?

A)  I. ve II.              B)  I. ve III.            C)  II. ve IV.

D)  II. ve III.            E) III. ve IV.

(ÖYS 1988)

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1.D

2.B

3.A

4.A

5.C

6.B

7.E

8.D

9.B

10.E

11.B

12.C

13.D

14.A

15. B