Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Sözcükte Yapı – 1, Kelimede Yapı Tarama Testi

SÖZCÜKTE YAPI

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük basit yapılıdır?

A)  Yarı yüzüm gölge, yarı yüzüm aydınlıktı.

B)  Durmaksızın yağan yağmur şehre zarar verdi..

C)  Yasak duygulara kapılmak yanlış yola götürür.

D)  Ben buradan giderim, sensiz çekilmiyor bu şehir.

E)  Gerçeklere dönüşüm, korkularda saklı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerin hangisi yapısal özelliği bakımından ötekiler­den farklıdır?

A)  Şundan bundan bahsederek ana konudan uzaklaştık..

B)  Havadan sudan söz etmek için mi toplan­dık?

C)  İrili ufaklı taşlarla kaplı bu araziyi biraz zor adam edeceğiz.

D)  Şiir elden ele dolaştı, hepimiz onu beğen­miştik.

E)  Bu konuda eş dost ne  der diye düşünmeyelim.

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapısı bakımından ötekilerinden farklıdır?

A) Millet olarak  yurtdışındaki soydaşlarımıza yardım etme­liyiz

B)  İşçi örgütleri maaşlara zam yapılması için greve gitti.

C)  Ölü sularından iniyorum nehirlerin, ıssız or­man derinliklerine.

D) Bu olay çok iyi kurgulanarak sinemaya aktarılmış.

E)  Hep ağır ve yüzümün biraz ötesinden gü­lümseyerek konuşurum.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır?

A)  Güneş batımını hayranlıkla seyrediyorum.

B)  Alım-satım  işlemi epeyce uzun sürdü.

C)  Yeni yapılan çatımızyağmur sularına göğüs geriyordu.

D)  Hayvanların bakımı  daha da kolaylaşıyor.

E)  Beyoğlu’nda bir katım mı var ki istiyorsun?.

 

5.  Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?

A)  Oldukça kurnazdı, tilki gibi  davranıp herkesi yarım saat içerisinde uyuttu.

B)  Genç  neslin   bu alana yönelmesi, diğer alanlardaki başarılarını da kolaylaştırır.

C)  En çok sevdiği forma takımı, maçtan sonra soyunma odasından çalındı.

D)  Parmağında yaralı bir öyküyü, hüznü taşıyordu, aşkına.

E)  Pervasızdı, o soğuk taşlara yalın ayak basarak dolaşıyordu.

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin tümü fiilden türemiştir?

A)  dikim, zorluk, duruş

B)  utangaç, dikiş, sarkıt

C)  yörünge, vatandaş, tuzluk

D)  bencil, yazlık, tatsız

E)  çocuksu, otlak, sulak.

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin tümü addan türemiştir?

A}  seçim, yiyecek, özdeş

B)  bilgi, demirci, dalgıç

C)  otlak, meslektaş, cansız

D)  yorgun, ölçü, güçlü

E)  tatlı, geçit, çekmece

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yansımadan türemiş bir sözcük de­ğildir?

A)  Bir gürültü koptu uzaklardan.

B)  Güneşin pırıltısı, içimi rahatlattı..

C)  Onu bir türlü uyutmayan, köpeklerin havlamasıydı.

D)  Bir tıkırtı duydu içerden, nereden geldiği bel­li olmayan.

E)  Dalgaların kıyıya vuran şırıltısı kulaklarım­dan gitmiyor.

 

9. Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde   türemiş sözcük kullanılmamıştır?

A)  Yorgunluğunu    gidermek    için    kanepeye uzandı.

B)  Gözlerinin yeşili öyle güzel ki kendimi ondan alamıyorum.

C)  Deneme sınavındaki  soruların hiçbirini yapamadı­ğını söylüyor.

D)  Yarışmada benim birinci olduğumu  duyunca çok sevindi.

E)  Bir saat sonra bu gürültü korkunç boyutlara ulaştı.

 

10.   (I) Hastalığı daima ilerledi. (II) Hayatının kalan  bölümünü küçük evinde yalnız geçirdi. (III) Ya­tağından kalkmaya bile gücü yoktu.. (IV) Zamanının çoğunu kitap okuyarak geçiriyordu. (V) Bundan şikâyetini hiç duyma­dım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde türemiş sözcük kullanılmamıştır?

A) I.          B)ll.                C)lll.                D) IV.                  E) V.

 

11. Aşağıdaki “-k (-ak, -ek)” eki alarak türeyen sözcüklerden hangisi türetilirken ses düş­mesine uğramıştır?

A)  Bu yıl kurak bir topraklarda nasıl ekin bitecek?

B)  Parlak bir nesil yetişiyor diyebilir miyiz?

C)  Önce elekten geçirmelisin, daha sonra bu işleme geçmelisin.

D)  Eski medeniyetlere ait tapınak  kalıntısı  bulunmuş.

E)  Yazısı titrek ve okunaksızdı, doktor yazısını andırıyordu.

 

12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi basit yapılı bir sözcüktür?

A)  Basın bu konuya gereken önemi verdi.

B)  Şu konuyu  anlatmak istersen söze nereden başlarsın?

C)  Sene sonu hesaplarına bakmak istiyormuş, yönetim kurulu başkanı.

D)  Duygu ve düşüncelerini çarpıcı olarak dile getirebiliyor.

E)  Bundan fazlası ondan beklenmez, fazla git­meyin üstüne artık.

 

13. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden fark­lıdır?

A)  Bir an durursunuz  hayatında her şey bitmiş gibi.

B)  Ve ancak o zaman fark edersin, duyarsınızbeni

C) Bakarsınız yaşama, oda bir gün seni terk etmiş.

D)  Ben seni duvarların arkasına sakladım

E)  Adalar var zannederdim güneşli, mavi dert­siz

 

14. Türkçede yapım eki almış köklere “gövde” de­nir.

Aşağıdaki  dizelerde  altı  çizili  sözcüklerin hangisi bu açıklamaya örnek değildir?

A) Öğrenciler sempozyum için gece gündüz demeden çalışıyorlar.

B)   O, oldukça iyi bir atıcıydı, ıskaladığını hiç görmedim.

C)   Ailesine katkıda bulunabilmek için çalışıyor­du.

D)   Geleneklerimizi devam ettirmek vatandaşlık borcumuz.

E) O kadar kötüydü ki duygularımızı anlatacak sözcük bulamıyorduk, onun için.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma­dan türemiş bir sözcük yoktur?

A)    Fısıltılar duydukça huzursuzlaşıyorduk he­pimiz.

B)    Gök gürültüsü geceleri uykumu bölüyor beni uyandırıyordu.

C)    Bir çıtırtı duyar duymaz uykusundan uyanıverirdi.

D)   İhtiyar kadın, polisler gidince saklandığı yer­den çıktı, ışıltılı gözleriyle.

E)   Kuzuların   melemelerini  duyunca  bayramın yaklaştığını anlardık.

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Site

CEVAPLAR 

1   D 5  D 9   B 13  E
2  C 6  B 10  E 14  E
3  E 7  C 11  A 15  D
4  E 8  B 12  C  

 

Bunları da gezebilirsin.

Türkçede İsimden Fiil Yapan Ekler Nelerdir?

Türkçede İsimden Fiil Yapan Ekler Nelerdir? Kendi başlarına bir anlamı olmayan ancak eklenmek suretiyle kullanılabilen, …