Tanzimat Dönemi Hikaye, Özellikleri, Yazarları, Yapısı

TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ

 • Batılı anlamda öykü türü, Türk edebiyatına Tanzimat edebiyatı ile girmiştir.
 • Türk edebiyatında ilk öykü denemesi, Emin Nihat’ın “Müsameretname” adlı eseridir
 • İlk öykü örnekleri, Ahmet Mithat Efendi’ninLetaif-i Rivayet” ve “Kıssadan Hisse” adlı eserleridir.
 • Batılı anlamda ilk güçlü gerçekçi hikâyeler ise Samipaşazade Sezai’nin yaz­dığı “Küçük Şeyler’dir.
 • Tanzimat edebiyatı öykülerinde olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır.
 • İlk öykülerde, özellikle Ahmet Mithat’ın eserlerinde topluluk önünde anlatı­lan meddah öykülerinin etkisi ve tekniği görülür.
 • Sanatçılar eserleriyle halkı bilinçlendirmek istedikleri için eserlerde “Sanat toplum içindir.” düşüncesi hâkimdir.
 • Emin Nihat, Ahmet Mithat, Şemsettin Sami, Nabizade Nazım gibi Tanzimat yazarları öykülerinde halka; Sami Paşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ek­rem gibi yazarlar da aydın kesime seslenmeyi tercih etmiştir.
 • Tanzimat edebiyatının ilk döneminde yetişen ve romantizm akımının etkisi altında kalan yazarların eserlerinde bu akımın özellikleri görülür. Bu neden­le gerçek hayatta rastlanmayacak tesadüflere sıkça yer verilmiştir.
 • Romantizmin etkisiyle sanatçılar kişiliklerini gizlememişler, zaman zaman olay akışını keserek arada okura aydınlatıcı bilgi vermişlerdir.
 • Kahramanlar genellikte günlük yaşamdan alınmış tiplerdir ancak masalsı niteliklere sahip kişilere de yer verildiği görülür.
 • Genellikle, duygusal ve acıklı konular işlenmiştir. En önemli temalar tutsak­lık, görmeden veya zorla yapılan evlilikler, bunların doğurduğu acı sonuçlar, yüzeysel Batılılaşmanın yarattığı olumsuzluklardır.
 • Tanzimat Dönemi hikayecilerinden bazıları şunlardır: Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi, Nabizade Nazım, Sami Paşazade Sezai