Tezat (Zıtlık) Sanatı Nedir, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Tezat (Zıtlık) Sanatı Nedir, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Karşıt durumların, olayların, düşüncelerin, bir arada belirtilmesidir. Bu, karşıt (zıt) anlamlı sözcükler kullanılmadan da yapılabilir.
Bir başka tanımı ise:
Aynı varlığın, olayın, durumun… birbirine karşıt iki yönünü bir arada belirtmeye ya da birbirine karşıt kavramlar arasında ilgi kurmaya tezat denir.

Ömrümde zararsız günümü bilmem
Her senede yüz milyonluk kârım var.    (Huzuri)

Aşk derdiyle hoşem el çok ilâcımdan tabip
Kılma derman kim helakim zehr-i dermanındadır . (Fuzuli)

Nice kâfirdir yüzün görüp müselman olmayan    (Lâmii)

Dil gitti gerçi yerine kondu hezâr gam
Biri gider biri gelir oldu belâların          (Şeyhülislam Yahya)

Gülen çehremi görüp
Sanmayın beni bahtiyardır
Her kahkahanın içinde
Bir damla gözyaşı vardır

Lâkin ben hiç bu kadar mahzun olmadım; ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Hâlbuki hepimiz hayattayız. (Melih Cevdet Anday)

Bir kız vardı yok gibi öyle güzel (Oktay Rıfat Horozcu)

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.