Ülkü Tamer Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Ülkü Tamer Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

1959’da yayımladığı ”Soğuk Otların Al­tında” adlı ilk şiir kitabında İkinci Yeni an­layışını yansıtan soyutlamalara, yoğun ve özgün imgelere yer vermiştir.

1970’lerden sonra yalın bir dil kullandığı şiirlerinde toplumsal duyarlılık ağırlık ka­zanmıştır.

Zaman zaman düzyazı formatındaki örneklere, halk şiiri türlerine ilgi duysa da her dönemde kendine özgü olmayı başarmıştır.

Türkü, koşma tadında; masalları, doğayı, çocuksu duyarlılığını yansıtan özgür çağrışımların beslediği neşeli, gülmece yüklü şi­irler yazmıştır.

1967’de “İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür” adlı ese­riyle Yeditepe Şiir Armağanı’nı, hikâyeleriyle Yunus Nadi Öykü Armağanı’nı almıştır.

Birçok çeviri yapmış, şiir antolojileri hazırlamış, ”Edith Hamilton’ dan Mitologya” çevirisiyle 1965 TDK Çeviri Ödülü’nü kazanmıştır.

ESERLERİ

Şiir Soğuk Otların Altında, Gök Onları Yanıltmaz, Ezra ile Gary, Virgülün Başından Geçenler, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür, Sıragöller, Seçme Şiirler, Ya­nardağın Üstündeki Kuş (toplu şiirler)
Hikâye Alleben Öyküleri
Anı Yaşamak Hatırlamaktır
Antoloji Çağdaş Latin Amerika Şiiri Antolojisi
Çeviri Edith Hamilton’dan Mitologya çevirisi, Harry Potter ve Felsefe Taşı