Yan Anlam – 2 (Çıkmış Sorular)

YAN ANLAM (1881-2001 ÇIKMIŞ SORULAR)-2

1. Aşağıdaki cümlelerin   hangisinde “katılmak”   kelimesi,   “Bu   görüşe katılmam.” cümlesindeki anlamıy­la kullanılmıştır ? ÖSS -1986

A) Onların bu anlamsız tartışma­larına katılmamaya çalışıyordu .

B)Arkadaşlarının oyunlarına  katılmıyor, onları uzaktan seyretmekle yetiniyordu.

C) Onun da aralarına katılması için gösterdikleri çaba boşa gitti.

D) Caddedeki kalabalığa katılınca sıkıntılarını unutuverdi.

E) Arkadaşlarının verdiği karara katılmak için uzun uzun düşündü.

 

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “merak”     kelimesi,     ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır ? ÖSS-1986

A)  Ona bu resim yapma merakı nereden geldi, bilmiyorum .

B)  Onun   bu acayip hareketleri benim de merakımı uyandırdı .

C)  Şimdi de bir pul biriktirme merakı başladı .

D)  Onun bu şapka giyme merakı, çoğu zaman alay konusu oluyor .

E)  Polis romanlarına karşı ondaki bu merak, yeni sayılmaz .

 

3.  “Çekmek”   kelimesi , aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ Dörde bölünebilen yıllarda   şubat ayı 29 gün çeker.” cümlesindeki    anla-anlamıyla kullanılmıştır ? ÖSS-1986

A) Otomobile binince şoföre “Doğru  istasyona çek !” diye emir verdi.

B) Eskiden şehirlerarası otobüsleri “Yeni garajlar” denen yere çe­kerlerdi .

C) Ankara – Adana yolu  trenle on iki, otobüsle sekiz saat çekiyormuş .

D)  Bu gezinin tüm masraflarını çalıştığı şirket çekecekmiş .

E) Bütün yıl dağdan kuru odun çekiyormuş .

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek”   kelimesi,   “ İş bölü­münde ona, sadece sınıfın düze­nini   sağlamak   düştü.” cümlesin­deki anlamıyla kullanılmıştır ? ÖSS -1986

A) Kiracısıyla tartışması sonucu mahkemeye düşmüş .

B) Geçen yıla oranla fiyatlar bu yıl biraz düştü .

C) Çok iyi bir sınıf; iyi ki çocuğunuz oraya düşmüş .

D) Toplumun sorunlarını yansıtmak romancıya düşer .

E) Mirastan ona da büyük bir pay düştü.

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamak”     kelimesi,     “bir     şey üzerinde bilgisi      olmak” anla­mında kullanılmıştır? ÖSS-1986

A)  Başka  işler   elinden    gelirdi ama elektrikten hiç anlamazdı.

B)  Kulak verseydin, öğretmenin ne demek istediğini anlardın .

C)  Bu söylediklerinizden doğrusu hiçbir şey anlamadım .

D)  Bakışından bana kırgın olduğunu hemen anlamıştım .

E)  Belli etmek istemedi ama sanırım hatasını anladı .

 

6. Aşağıdaki     cümlelerin hangisin­de  “açmak” kelimesi ,  “Yeni bir iş  yeri  açmak   için        tüm hazırlıkları tamamlamış.” cümlesin­deki anlamıyla kullanılmıştır ? ÖSS-1986

A) Televizyonu açmak için en son düğmeye basacaksınız .

B) Sergi açmak için büyük ve aydınlık bir salon istiyormuş.

C) Lavabonun tıkanan borusunu açmak   için   gerekli pompayı bulamamış .

D) Kardan kapanan İstanbul-Ankara yolunu açmak için hala çalışıyorlar .

E) Yeni bir sınav açmak için üç ay beklemek gerekecek .

 

7. Aşağıdaki   cümlelerin hangisinde “yarın”      kelimesi,   “İnsan   yarını da          düşünmek       zorundadır.” cümlesindeki   anlamıyla kullanılmıştır ? ÖSS-1987

A) Yarından sonra işin biter sanırım .

B) “Yarın gelirim .” demişse mutlaka gelir .

C) Yarın bir işim çıkıp çıkmayacağını bilemiyorum .

D) Yarının  neler  getireceğini kimse kestiremez .

E) Bugün boşum , ama   yarın için söz veremem .

 

8. Aşağıdaki    dizelerin    hangisinde “büyümek” kelimesi    “artmak, çoğalmak” anlamında     kullanılmıştır ? ÖSS-1987

A) Büyüdü büyüdü  gözleri yürek kadar

B) Büyür  güzellikleri çocukların düşlerimde

C) Büyür çocuklar ellerinde anaların

D) Evvel küçük idi , şimdi büyümüş

E) Ekinler büyüdü , orağa geldi.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisin­de      “çekmek” kelimesi    “tüken­mek”   anlamında kullanılmıştır ? ÖSS-1987

A) Pilav , suyunu iyice  çekmiş .

B) Bankadan  bir miktar   para çekti .

C) Ceketin   astarı çekmiş .

D) Uyumak   için yorganı başına çekti .

E) Balıkçı bütün gün kürek çekti .

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağırmak”   kelimesi   ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır ? ÖYS-1987

A) Odanın  camlarını açmış bağırarak şarkı söylüyordu .

B) Sokaktan geçen sebzeci : “ Taze domates …” diye bağırıyordu.

C) Balıkçılar , rüzgarın uğultusundan, ancak bağırarak anlaşa-biliyorlardı .

D) “Bunu nasıl yaparsın!” diye bağırarak   çıkıp gitti .

E) Tren uzaklaşırken arkadaşına : “Yine görüşelim .” diye bağırdı.

 

11. “Süzülmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akmak” anlamında kullanılmıştır ? ÖYS -1987

A) Gözlerinden yanaklarına yaşlar süzülüyordu .

B) Çocuk, kapı aralığından yavaşça içeriye süzüldü .

C) Sandal , durgun suda bir kuğu gibi süzülüyordu .

D) Hastalıktan zayıflamış, süzülmüştü

E) Uçurtma havalanmış, göklerde süzülüyordu .

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde “nasıl” sözcüğü cümleye “zorunluluk” anlamı katmaktadır ? ÖSS-1988

A) Bütün bu olanlardan sonra ona nasıl inanabilirim ?

B) Bu şiddetli yağmurda oraya nasıl gidebildiniz ?

C) Bu işin nasıl olduğunu bir daha  anlatır mısınız ?

D) Bugünlerde nasıl çalışıyor bilemezsiniz !

E) Söz verdiğin halde nasıl gitmezsin !

 

13. “Düşmek” sözcüğü     aşağıdakilerden    hangisinde    “Bu    iş    sana düşer  .”  cümlesindeki  anlamıyla kullanılmıştır ? ÖYS-1988

A) Ağaçların gölgesi yola düşüyordu .

B) Benim payıma çok az düştü

C) Masanın üstündeki kitaplar yere düştü .

D) Annesi gidince çocuğun bakımı halaya düştü .

E) Bugünlerde hava sıcaklığı sürekli olarak düşüyor .

 

14. Aşağıdaki   cümlelerin hangisinde “durmak”  sözcüğü     “var  olmak” anlamında kullanılmıştır ? ÖYS-1992

A)Bunca sorun dururken, gereksiz işlerle uğraşıyorsunuz .

B) Konuşurken sık sık duruyor , notlarına bakıyordu .

C) Senin ayakta durduğunu uzun süre fark etmedim .

D) Bu konu üzerinde neden bu kadar durduğunu  anlamadım .

E) Otobüs durunca eşyalarımızı alıp indik .

 

15. “Aile” sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi, birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir ? ÖYS-1995

A) Erkeğin karısı ve çocukları: Ev tutunca ailemi de getireceğim .

B) Birlikte çalışan kimselerin tümü: Milli Eğitim ailesinin  çalışkan bir üyesiydi .

C) Aynı soydan gelen kimseler zinciri: Damadımız, İzmirli eski bir ailenin   çocuğudur .

D) Kişinin ana babası: Ailem kam­pa  gitmeme izin vermiyordu .

E) Anne , baba ve çocuklardan oluşan topluluk : Ailesi ölünce bir daha   evlenemedi .

 

16.  Aşağıdakilerin hangisinde, “barınmak” sözcüğü­nün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? ÖSS-2001

 

Anlam

Kullanım

A) Bir yerde yaşamak.            yaşamını sürdürmek. Burası, yılın her mevsiminde gemilerin barı­nabileceği   bir yerdi.
B) Çevresiyle uyumludirlik içinde   yaşamak Çalıştığı yerlerin hiçbirinde.        barınamadı.
C) Bir yerde etkili olmakgelişecek ortam bulmak Çağdışı   anlayışların burada barınamayacağını görmüştü.
D) Doğa etkilerinden korunmasını sağlayacak bir  yere sığınmak. Soğuk   havalarda barınmak   için kendine kuytu bir yer arıyordu.
E) Yerleşmek için uygun koşullar bularak oturmak Koskoca kentte bir yer bulup barınamadılar.

 

 www.dersimizedebiyat.org

 

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Site

CEVAPLAR

1.E 7.D 13. D
2.B 8.B 14. A
3.C 9.A 15.E
4.D 10.D 16.A
5.A 11.A  
6.B 12.E  

 

Bunları da gezebilirsin.

Mecaz Anlamlı Kelimeler, Örnek Cümleler…

Mecaz Anlamlı Kelimeler Sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama “me­caz anlam” denir. Mecazlı …