Yavuz Bülent Bakiler, Hayatı, Eserleri,Edebi Kişiliği Hakkında Kısa Bilgi

BÜLENT BAKİLER (1936 – )

İlk ve orta öğrenimini Sivasta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ankara Radyosunda çalıştı. Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlık yaptı.Sanat hayatına mahallî dergi ve gazetelerde yayımladığı manzumelerle başladı. Sonraları Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Millî şiirimizin biçim ve muhteva özelliklerini şiirine sindirdi, manevi değerlere bağlı kaldı. Anadolu’ya ve Anadolu insanının sorunlarına eğildi. Şiirlerinde doğal bir lirizm, millî bir coşku ve mistik hava vardır.

Şiirleri:

Yalnızlık Duvak Seninle Harman

İnceleme – Araştırmaları:

Şiirimizde Ana

Sivas’a Şiir

Sevgi Mektupları

Sözün Doğrusu

Gezi Notları:   

 Üsküpten Kosova’ya

Türkistan Türkistan