Yazım Kuralları – 2 (Çıkmış Sorular)

Yazım Kuralları – 2 (Çıkmış Sorular)

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, imlâ ve nok­talama yönünden doğru yazılmıştır?

A) Bu iklim özelliğini de iyice anlayabilmek için Napoli’de dört beş saatlik bir gezinti kâfi gelir.

B) Bu iklim özelliğimde iyice anlayabilmek için Napoli’de dört, beş saatlik bir gezinti kâfi gelir.

C)Bu iklim özelliğini de iyice anlayabilmek için Napolide dört-beş saatlik bir gezinti kâfi gelir.

D)Bu iklim özelliğini de iyice anlaya bilmek için Napolide dört beş saatlik bir gezinti kâfi gelir.

E) Bu iklim özelliğini de iyice anlayabilmek için Napoli’de dört beş saatlik bir gezinti kafi gelir.

(ÜSS 1975)

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan­lışı vardır?

A) Dün  akşamki televizyon filmini  beğenerek izledim.

B)Ağaçdaki kuş yuvasına bakmak için hepimiz can atıyorduk.

C)Bu yaz tatilinde güneşin ve denizin tadını çı­karacağım.

D) Gelecek ayın 15’inde sınıf arkadaşlarımla buluşacağız.

E) Öyle sanıyorum ki sen bu sınavda başarılı olursun.

(ÖYS 1989)

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan­lışı vardır?

A) Anlaşma metnine her iki tarafta sadık kaldı.

B) Kimsenin etkisinde kalmadan, amaçların ve is­teklerin doğrultusunda karar vermelisin.

C)Bu işte başarılı olamayacağını anladığı için hemen istifa dilekçesini verdi.

D) Kasabadan ayrılırken karşıdaki yamaçta gör­düğümüz kır evleri ilgimizi çekti.

E) Bu soğukta dışarı çıkarsan yine hastalanırsın.

(ÖSS 1999  İPTAL EDİLEN )

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu tedaviden sonra hastalığın seyri değişti.

B) Yıllık izninin bir bölümünü bu ay kullanıyor.

C) Organ nakliyle yaşama döndürülen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor.

D) Çağırılmadığı için akşamki davette o yoktu.

E)  Uzun süre yağmur altında yürüdükten sonra sığınacak bir yer buldu.

(ÖSS 2008)

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Zonguldak’a giderken Karabük’den geçecek miyiz?

B) Otobüs Adana’dan saat kaçta hareket ede­cekmiş?

C) İzmit’ten Ankara’ya kaç saatte geldiniz?

D) Kars’tan İstanbul’a otobüsle mi döneceksiniz?

E) İstanbul’u gece hiç uçaktan seyrettiniz mi?

(ÖYS 1988)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) Son donem şairleri bu antolojiye alınmamış.

B) Voleybolcular otobüslerine bindiler.

C) Kardeşi bu filmin yönetmenliğini üstlenmiş.

D)Antırenör bugünkü çalışmayı erken bitirdi.

E) Bu zürafa hayvanat bahçesine yeni gelmiş.

(ÖSS 2002)

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir takım” sözü bitişik yazılmalıdır?

A) Bir takım ansiklopediye dünyanın parasını ödedim.

B) Bir takım insanlar iki şiir yazmakla şair olunur sanıyorlar.

C) Kendisine beyaz, güzel bir takım almış.

D) Bu oda ancak bir takım koltuk alır.

E) Bir takım çocuk elbisesi 6000 lira olmuş.

(ÖSS 1986)

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Şemsiyeni yanına alıyor musun?

B) Onunla görüşmeyen yıllar oldu.

C) Sen de ablanla gitmeyecek miydin?

D) Bu soruyu tam olarak anlıyamamış.

E) Mektubuna cevap yazmayacak mısın?

(ÖYS 1995)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bitişik yazıl­ması gereken “de”, ayrı yazılmıştır?

A) Size bu mektupla birlikte bir öykü de gönderiyorum.

B) Eksik olmasın; beni de düşünüp bir tane gön­dermiş.

C) Uzun cümlelerinde bir tadı, bir güzelliği vardır.

D) Su, hava, ışık, bitki, bir de insanlarının yumu­şak huyu…

E) Sıkıntılı günlerim de arkadaşlarıma giderim.

(ÖSS 1982)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde rakamdan sonra gelen ekin yazımı yanlıştır?

A) Emek Mahallesi’nde 20’nci Sokakta oturu­yoruz.

B) Geçen yıl Cumhuriyet’in 70’nci yılını kutladık.

C) Babam bu saati 17’nci yaş günümde almıştı.

D) Bu romanın yakında 6’ncı baskısı yapılacak.

E) Lisenin 2’nci sınıfında okuyorum.

(ÖYS 1994)

 

11. “Ek olan -ki kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumlarına uymaz. Bağlaç olan ki ayrı bir kelimedir. Kendinden önce ve sonra gelen cümleleri bağlar ve ayrı yazılır.”

Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerden hangi­sinde ki’nin yazımı (imlası) yanlıştır?

A) Türk tiyatrosundaki bu duraklamanın nedenleri üzerinde durmak gerek.

B) Öyle sanıyorum ki zevk kadar kişiden kişiye değişen bir kavram yoktur.

C) Yazıda o kadar çok terim kullanılmış ki sık sık sözlüğe bakmak gerekiyor.

D) Kitabın başındaki şiirlerden onun dünyaya ba­kış açısı hemen anlaşılır.

E) Görülüyorki o, yazılarında yeni düşünceler su­nan bir kişi değildir.

(ÖSS 1983)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Arkadaşım önerilerimi kabul etti.

B) Öyle bir şey söylemediğine yemin etti.

C) Dükkânını başkasına devir etti.

D) Konuklarını biraz önce yolcu etti.

E) Bu haber onu memnun etti.

(ÖSS 1997)

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim.

B) Konuşmasında bu konuya da değinecek.

C) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak.

D) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim,

E) Onu kime verdiğimi anımsayamıyorum.

(ÖSS 2005)

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.A 4.D 7.B 10.B
2.B 5.A 8.D 11.E
3.A 6.D 9.E 12.C
      13.C