Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Yazım Kuralları – 1 (Çıkmış Sorular)

 

YAZIM KURALLARI – 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi noktalama ve yazım bakımından doğrudur?

A) Öğretmenimiz bize “Çocuklar oyun hakkınız ama, çalışmakta görevinizdir derdi.”

B) Öğretmenimiz bize, çocuklar, oyun hakkınız; ama çalışmakta görevinizdir, derdi,

C) Öğretmenimiz: “Bize çocuklar, oyun hakkınız; ama çalışmak da görevinizdir derdi.”

D) Öğretmenimiz bize; “Çocuklar, oyun hakkınız; ama çalışmak da görevinizdir.” derdi.

E) Öğretmenimiz bize, çocuklar: Oyun hakkınız ama çalışmak ta görevinizdir, derdi.

(ÖYS 1998)

 

2. Aşağıdaki  dizelerin  hangisindeki altı çizili sözün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Birçok seneler geçti dönen yok seferinden

B)Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş ba­ğını

C) Arıyorum yıllar var ki ben onu

D) Yaş otuzbeş yolun yarısı eder

E) Bu çay ağır akar yorgun mu bilmem

(ÖYS 1996)

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla bir­likte çizmişler.

B) Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayımlamıştık.

C) O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.

D) Buraya yeni bir yaya geçiti yapılacak.

E) Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.

(ÖSS 2009)

 

4. Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde altı çizili  sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) O da babası gibi hukuku seçmiş.

B) Ben bu renkten hiç hoşlanmam.

C) Göğüsüme bir ağrı girdi.

D) Son günlerde onun bana karşı tavrı değişti.

E) Suyun tazyikinden çimler toprağa yapışmış.

(ÖSS 1991)

 

5. Türkçede özel ada bağlı saygı kelimeleri, sanlar ve takma adlar büyük harfle başlar.

Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Amcamın teğmen olan  küçük oğlu Ahmet sınıfın en çalışkanıymış.

B) Ali Bey beni kardeşi Orhan’la tanıştırdı.

C)Sınıfımızdaki iki Ali’den büyük olanı iyi bir sporcudur.

D) Öğretmen Ayşe Hanım doktora gidecekmiş.

E) Dün, sokakta komşumuz doktor Ali Yüksel. Bey’i gördüm.

(ÖYS 1986)

 

6. “Gökbilim ve coğrafya ile İlgili konuların anlatı­mında, dünya ile öteki gezegen adlan, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) Ay, Dünya’nın çevresini yirmi dört saatte dola­şır.

B) Sabahleyin dünyayı dolaştım ama istediğimi bulamadım.

C) Camlardan içeriye Güneş girdi.

D) Her zaman dünya bir yana, çocuğum bir yana derdi.

E) Yapılan deney, Güneş tutulması ile ilgiliydi.

(ÖSS 1981)

 

7. Altı yıl önce aramızdan ayrılan değerli sanatçımız, İstanbul’da açılan

I

bir sergiyle anılıyor. Sanat yaşamı boyunca yapıtlarında çağdaş sanat

akımlarını göz ardı etmeyen, bunun yanı sıra geleneklerimizi ve Anadolu

II                                         III                                               IV

 

Estetiğini de yüzeye çıkarmayı başaran sanatçının yapıtları 7 Şubat 2006

V

tarihine kadar izlenebilir.

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.            B) II.         C) III.       D) IV.         E) V.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan­lışı vardır?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki töreni tele­vizyondan izledim.

B) Sözünü. “Bu ülke daha nice Mehmet’ler ye­tiştirir.” diyerek bitirdi.

C) Başarımızı kutlamak için akşam Ahmet’lerde toplanacağız.

D) Beni saat 9.00’da otobüs durağında bekleye­cekti.

E) Mevsimin kurak geçmesi Konya Ovası’nda verimi etkiledi.

(ÖYS 1989)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) İşini çok iyi bilirdi, ama yine de bana danış­madan hiçbir şey yapmazdı,

B) Bunca yıl çalıştıktan sonra öğretmenliği bırak­mak hiç te kolay değildi.

C) Onunla haftada bir gün buluşup sinemaya ya da tiyatroya giderdik.

D) Çocuğunun bir sıkıntısı olduğunu sezdi mi onu konuşturmaya çalışır, rahatlatırdı.

E) Anladım ki onun her istediğini yapmak doğru bir şey değilmiş

(ÖSS 1996)

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, imla ve noktalama yönünden doğru bir cümledir?

A) Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründümü. içimizden birkaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki pınar ağacının altına gidip bek­lerdi.

B) Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü, içimizden bir kaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki çınar ağacının altına gidip, bek­lerdi,

C) Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü, içimizden birkaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki pınar ağacının altına gidip bek­lerdi.

D) Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü, içimizden birkaç kişi, asvalt yolun biraz aşağısındaki çınar ağacının altına gidip bek­lerdi.

E) Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü. içimizden birkaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki çınar ağacının altına gidip, bek­lerdi.

(ÜSS 1974)

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Az kitap okuyan bir toplum muyuz?

B) Bu kitapları siz mi aldınız?

C) Çok okunan kitaplar bunlar mıdır?

D) Burası kitap okumak için uygun mudur?

E) Bu kitabı niçin oku muyorsunuz?

(ÖSS 1986)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Bugün   TBMM’nin   kuruluş  yıldönümü   kut­lanıyor.

B) TV’da bu akşam güzel bir film var.

C) Öğrenim için ABD’ye gidecek.

D) Üniversite sınavına ODTÜ’de girecekmiş.

E) Kaybolan   sınav   belgenizi  ÖSYM’den   ala­bilirsiniz.

(ÖYS 1993)

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Günlerdir aynı konunun tartışılması sabrını ta­şırdı.

B) Bu konuda onun da fikrini almak istedi.

C) Törende çok mutlu olmuş, göğüsü kabarmıştı.

D) Ona bir   armağan   vererek gönlünü almaya çalıştı.

E) Çok sinirlenmiş, ağzına geleni söylemişti.

(ÖSS 1999)

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.D 4.C 7.D 10.C
2.D 5.E 8.C 11.E
3.D 6.C 9.B 12.B
      13.C

 

Bunları da gezebilirsin.

TDK’ye Göre Hangi Durumlarda Düzeltme İşareti/Uzun Ünlü Kullanılır?

Düzeltme İşareti Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun …