Yazım Kuralları – 1 (Online-Test Çöz)

Yazım Kuralları - 1 (Çıkmış Sorular)

Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

(ÖSS 1999)

A
Ona bir   armağan   vererek gönlünü almaya çalıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu konuda onun da fikrini almak istedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Törende çok mutlu olmuş, göğüsü kabarmıştı.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Günlerdir aynı konunun tartışılması sabrını taşırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çok sinirlenmiş, ağzına geleni söylemişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

(ÖYS 1993)

A
TV'da bu akşam güzel bir film var.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Öğrenim için ABD'ye gidecek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Üniversite sınavına ODTÜ'de girecekmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kaybolan   sınav   belgenizi  ÖSYM'den   ala¬bilirsiniz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bugün   TBMM'nin   kuruluş  yıldönümü   kutlanıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

(ÖSS 1986)

A
Bu kitapları siz mi aldınız?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çok okunan kitaplar bunlar mıdır?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Burası kitap okumak için uygun mudur?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu kitabı niçin oku muyorsunuz?
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Az kitap okuyan bir toplum muyuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, imla ve noktalama yönünden doğru bir cümledir? (ÜSS 1974)

A
Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü, içimizden bir kaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki çınar ağacının altına gidip, beklerdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü, içimizden birkaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki pınar ağacının altına gidip beklerdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü, içimizden birkaç kişi, asvalt yolun biraz aşağısındaki çınar ağacının altına gidip beklerdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü. içimizden birkaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki çınar ağacının altına gidip, beklerdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründümü. içimizden birkaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki pınar ağacının altına gidip beklerdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5
Türkçede özel ada bağlı saygı kelimeleri, sanlar ve takma adlar büyük harfle başlar.
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde bir yazım yanlışı vardır? (ÖYS 1986)
A
Amcamın teğmen olan  küçük oğlu Ahmet sınıfın en çalışkanıymış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öğretmen Ayşe Hanım doktora gidecekmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sınıfımızdaki iki Ali'den büyük olanı iyi bir sporcudur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ali Bey beni kardeşi Orhan'la tanıştırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dün, sokakta komşumuz doktor Ali Yüksel Bey'i gördüm.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde altı çizili  sözcüğün yazımı yanlıştır?

(ÖSS 1991)

 

A
O da babası gibi hukuku seçmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ben bu renkten hiç hoşlanmam.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Göğüsüme bir ağrı girdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Son günlerde onun bana karşı tavrı değişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Suyun tazyikinden çimler toprağa yapışmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

(ÖSS 2009)

A
Buraya yeni bir yaya geçiti yapılacak.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayımlamıştık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla birlikte çizmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Gökbilim ve coğrafya ile İlgili konuların anlatı­mında, dünya ile öteki gezegen adlan, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

(ÖSS 1981)

A
Ay, Dünya'nın çevresini yirmi dört saatte dolaşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sabahleyin dünyayı dolaştım ama istediğimi bulamadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Camlardan içeriye Güneş girdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Her zaman dünya bir yana, çocuğum bir yana derdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapılan deney, Güneş tutulması ile ilgiliydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Altı yıl önce aramızdan ayrılan değerli sanatçımız, İstanbul ^ da açılan

                                              I

bir sergiyle anılıyor. Sanat yaşamı boyunca yapıtlarında çağdaş sanat

akımlarınıgöz ardı etmeyen, bunun yanı sıra geleneklerimizi ve Anadolu

                II                                  III                                  IV

Estetiğini de yüzeye çıkarmayı başaran sanatçının yapıtları 7 Şubat 2006

                                                                                                V

tarihine kadar izlenebilir.

                                                                             

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisi noktalama ve yazım bakımından doğrudur?

(ÖYS 1998)

A
Öğretmenimiz bize, çocuklar: Oyun hakkınız ama çalışmak ta görevinizdir, derdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öğretmenimiz bize: "Çocuklar, oyun hakkınız; ama çalışmak da görevinizdir." derdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Öğretmenimiz: "Bize çocuklar, oyun hakkınız; ama çalışmak da görevinizdir derdi."
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öğretmenimiz bize, çocuklar, oyun hakkınız; ama çalışmakta görevinizdir, derdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öğretmenimiz bize "Çocuklar oyun hakkınız ama, çalışmakta görevinizdir derdi."
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki  dizelerin  hangisindeki altı çizili sözün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

(ÖYS 1996)

 

A
Arıyorum yıllar var ki ben onu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş bağını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Birçok seneler geçti dönen yok  seferinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaş otuzbeş yolun yarısı eder
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bu çay ağır akar yorgun mu bilmem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan­lışı vardır?

(ÖYS 1989)

A
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki töreni televizyondan izledim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sözünü. "Bu ülke daha nice Mehmet'ler yetiştirir." diyerek bitirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başarımızı kutlamak için akşam Ahmet'lerde toplanacağız.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Beni saat 9.00'da otobüs durağında bekleyecekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mevsimin kurak geçmesi Konya Ovası'nda verimi etkiledi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

(ÖSS 1996)

A
Çocuğunun bir sıkıntısı olduğunu sezdi mi onu konuşturmaya çalışır, rahatlatırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Onunla haftada bir gün buluşup sinemaya ya da tiyatroya giderdik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bunca yıl çalıştıktan sonra öğretmenliği bırakmak hiç te kolay değildi.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İşini çok iyi bilirdi, ama yine de bana danışmadan hiçbir şey yapmazdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anladım ki onun her istediğini yapmak doğru bir şey değilmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
13 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

TDK’ye Göre Noktanın Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

NOKTA (.) Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonun­da kullanılır.