Yazım Kuralları – 3 (Çıkmış Sorular)

Yazım Kuralları – 3 (Çıkmış Sorular)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) İlk TBMM, 23 Nisan 1920’de Ankara’da top­landı.

B)30 Ağustos 1922’de, Başkumandanlık Meydan Savaşı zaferle sonuçlandı.

C) Saltanat, 1 Kasım 1922’de kaldırıldı.

D) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’de kuruldu.

E) 1 Kasım 1928’de, yeni Türk harfleriyle İlgili yasa kabul edildi.

(ÖSS 1984)

 

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Ucuzca bir otel arıyordu.

B) Ahbapca bir tutum takındı.

C) Kendisinden yaşca hayli küçüktü.

D) Başını hafifce öne eğdi.

E) Beğenmediğini açıkca söyledi.

(ÖSS 1985)

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bize hep; “iyi bir kitap okuru olmakla övünü­nüz.” derdi.

B) “Bugünlerde işlerimiz iyi,” diyerek ellerini ovuş­turdu.

C)”0 zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü.” diye söze başladı.

D) Öğrencilerine her zaman dürüst olmayı öğüt­lerdi.

E) Doktor, anneme : “Günde üç öğün yemek yi­yin.” dedi.

(ÖSS 2004)

 

4. Yayınevimiz 2003’de kuruldu. 60’a yakın şiir kitabı yayımladık. Tüm

                               I

olumsuzluklara karşın şiirde bugün bir hareketlilik yaşanıyor. İyi şiir

II

yazılıyor mu? Evet. Güçlü bir şiir geliyor. Ne var ki yayımladığımız kitaplar çok

III

satılmıyor. Bu, büyük yayınevlerindede aşağı yukarı böyle

IV                      V

Yukarıdaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

 

5. Aşağıdaki    cümlelerin    hangisinde   kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) Siz’de toplantıya katılmalısınız.

B) TV’deki açık oturumu izledin mi?

C)22.6.1995’te on sekiz yaşına gireceğim.

D) Dr. Sinan Bey’i mi arıyorsunuz?

E) İlkokul öğrencileri İzmir’in kurtuluşunu canlan­dırdı.

(ÖSS 1995)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Üzerinde eskimiş, rengi atmış bir palto vardı.

B) Kipriklerine kadar toza toprağa bulanmıştı.

C) Evler uzaktan belli belirsiz görünüyordu.

D) Irmağın kıyısında oynayan çocuklar vardı.

E) Akşam, arabalara binerek köye döndüler.

(ÖYS 1990)

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Ben buraları karış karış bilirim.

B) Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.

C) Yeni deniz altılar alınacakmış.

D) Sabahleyin apar topar yola çıktılar.

E) İkinci asma köprü yarın trafiğe açılıyor.

(ÖSS 1992) 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Art arda yaşadığımız sıkıntılar doğruyla yanlışı ayırdetmemizi sağladı.

B) Onu gördükten sonra kendi durumuna şükretti.

C) O ana kadar sesimi çıkarmadım, sabrettim; ama daha fazla dayanamadım.” dedi.

D) Azmetti; karşılaştığı bütün engelleri yenerek amacına ulaştı.

E) Böylesine güzel bir günde bana hayat: zehretti.

(ÖSS 2000)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte bir yazım yanlışı vardır?

A) Onunla öyleyin lokantada buluşacağız.

B) Havuzdaki nilüferlere hayran kaldık.

C) Moraran elini ovuşturup duruyordu.

D) Amcam bu hastanede operatördü.

E) Binanın alt katında çamaşırhane varmış.

(ÖSS 1998)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu toplantıya Yusuf’da katıldı mı?

B) O da gitse olmaz mıydı sanki?

C) Bu tür çalışmalar da yararlı oluyor mu?

D) O da çok başarılı bir öğrenci değil miydi?

E) O da İzmit’te mi oturuyor?

(ÖYS 1987)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan­lışı vardır?

A) Aradığın bilgiyi ansiklopedinin 6’ncı cildinde bulabilirsin,

B) Mektubuna “Sayın Başkan” diye başlayabilir­sin.

C) Konser, yarın akşam saat 20.30’a ertelenmiş.

D) 1975te Liseyi, 1979’da Üniversiteyi bitirmiş.

E) 22 Mart Pazartesi günü göreve başlayacak­mış.

(ÖSS 1993)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Arkadaşları,   bu   kadar   sorumsuz   davran­masının nedenini bir türlü öğrenemediler.

B) Kuşkonmaz, saksıda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir.

C) Tartışmacı, öne sürdüğü savın doğruluğunu kanıtlıyamadı.

D) Panele,   üniversite   öğrencileriyle   öğretim üyeleri katılmıştı.

E) Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları, yöre halkının geçim kaynağını oluşturuyor.

(ÖSS 2002)

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Şu ana kadar toplantının konusuyla ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

B) Bu konu üzerinde biraz daha durmanız gere­kiyordu.

C) Nedense birtakım insanlar bu gerçeği kabul et­miyor.

D) O  gün, kentte heryer bayraklarla donanmıştı.

E) Akşama doğru hava birdenbire değişmişti.

(ÖSS 1994)

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.D 4.A 7.C 10.A
2.A 5.A 8.A 11.D
3.C 6.B 9.A 12.C
      13.D