Yazım Kuralları – 4 (Çıkmış Sorular)

Yazım Kuralları – 4 (Çıkmış Sorular)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı.

B) İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir.

C) Romandaki kişilerin, tipik İç Anadolu insanının özelliklerini taşıdığını söyledi.

D) Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okur­du.

E) Televizyondaki kültür ve sanat programlarını sürekli izlerdi.

(ÖSS 2004)

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yetkililer,  araştırmalar tamamlanmadan bu konuda hiçbir açıklama yapmak istemiyor.

B) Dilimizin 1960’lardan buyana hangi aşamalar­dan geçtiği araştırılıyor.

C) Uzmanların yanı sıra halkın da konuyla ilgili görüşleri alınıyor.

D) Araştırma sonunda elde edilen bilgiler, değişik kişilerce birkaç kez kontrol edilir.

E) Dildeki sözcüklerden her biri, kullanılışına göre yeni anlamlar kazanır.

(ÖYS 1997)

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu kitap, ilk basımının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, yeniden yayımlandı.

B) Çiçekcinin yeni açtığı dükkân çok iyi çalışıyor.

C) Bir yapıtın kalıcılığını sağlayan birçok etken vardır.

D) Bu romanda yüzyılımızın temel sorunları yan­sıtılıyor,

E) Başarılı olmak için düzenli ve sürekli çalışmak gerekir.

(ÖSS 2005)

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Çocuk, bu gece de sürekli olarak öksürdü.

B) Akşam, televizyon filmini izleyebildin mi?

C) Bu gelen Ahmet’miydi acaba?

D) Çarşıda, her gördüğünü almak istiyordu,

E) Bu yıl da bahar bir türlü gelmiyor,

(ÖSS 1988)

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yapılan ölçümler, hava koşullarına bağlı olarak değişgenlik gösteriyormuş.

B) Yönetmelikte yapılan değişikliklerden çoğu­muzun haberi yoktu.

C) Emekli olunca, bu dernekte gönüllü olarak ça­lışmaya başladı.

D) Çocuğu, bu okula kaydettirmek için çok uğ­raşmıştı.

E) Geçmişe baktığımızda buna benzer pek çok durumla karşılaşıyoruz.

(ÖSS 2003)

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Ağızın içi

B) Asfaltın onarımı

C) Saçlarının rengi

D) Herkesin derdi

E) Değirmenin suyu

(ÖSS 1989)

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Nasıl oldu da beni hatırlayamadı, bir türlü anla­yamadım.

B) O kadar çok çalıştı ki havanın karardığını fark etmedi.

C) Bugün sinemaya gidelim, yarında size geliriz.

D) Yarınki toplantıya kimlerin katılacağı belli değil henüz.

E) Geçmişte yaşanan tatsızlıkların unutulmasını istiyordu artık.

(ÖSS 2001)

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve nok­talama bakımından doğrudur?

A) Beklediğimiz otobüs,  Ulus’dan kalkıp Kızı­lay’dan geçerekmi buraya gelecek?

B) Beklediğimiz otobüs  Ulus’dan kalkıp Kızı­lay’dan geçerek mi buraya gelecek?

C) Beklediğimiz otobüs, Ulus’tan kalkıp; Kızı­lay’dan geçerekmi buraya gelecek?

D) Beklediğimiz otobüs,  Ulus’tan  kalkıp  Kızı­lay’dan geçerek mi buraya gelecek?

E) Beklediğimiz otobüs;  Ulus’tan kalkıp,  Kızı­lay’dan geçerek mi buraya gelecek?

(ÖSS 1989)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Şemsiyesini kaybettiğini eve dönünce anladı.

B) Trafik cezasının af edilmesini bekliyormuş.

C) Bize, şiirlerinden söz etmek istediğini söyledi.

D) Arkadaşımız bu cezayı hak etmemişti.

E) Gün geçtikçe sağlığının düzeldiğini hissedi­yordu.

(ÖYS 1992)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım (imlâ) yanlışı vardır?

A) Karayel kuzeybatıdan eser.

B) Doğu Anadolu’da kara iklimi etkilidir,

C) Türkiye’nin Güneyi genellikle yağışlıdır.

D) Amerika’nın kuzey komşusu Kanada’dır.

E) Arjantin bir Güney Amerika ülkesidir.

(ÖSS 1983)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan­lışı vardır?

A) Art arda aynı yanlışı yaptı.

B) Annem her zaman “Kalp kalbe karşıdır.” der.

C) Davranışlarına içten içe sinirleniyordu.

D) Olayı duyunca renkden renge girdi.

E) Bu iş aşağı yukarı bir hafta sonra biter.

(ÖYS 1991)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) İçtiği ilacın bıraktığı acımsı tadı gidermek için ağzına şeker aldı.

B) Nesili tükenmekte olan bazı hayvanlar koruma altına alınıyor.

C) Yaptığının yanlış olduğunu anlayınca özür di­lemek istedi.

D) Vakfın amaçlarının neler olduğu üyelere anla­tıldı.

E) Nüfus kaydını, doğum yerinden oturduğu ilçe­ye naklettirdi.

(ÖSS 1998)

 

13. “1969 yılında Güzel Sanatlar Akademisini bitirdim.Resim yapmaya

I

karikatürist olarak başladım; çizdiklerimi 10 liraya satardım Dolmuş,Tef,

      II                                                                                            III

Pardon gibi dergilere. İlk sergimi 1959 yılında Taksim meydanında açtım ve

IV

yalnızca üç tablo satarak yer kirasını ancak ödeyebildim.” diyor usta ressam

             V

sanat yaşamının ilk yıllarını anlatırken.

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.         B) II.       C) III.       D) IV.       E) V.

(2010 YGS)

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1.B 4.C 7.C 10.C
2.B 5.A 8.D 11.D
3.B 6.A 9.B 12.B
      13.D