Ziya Gökalp – Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Ziya Gökalp – Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

 • İlk büyük Türk sosyoloğudur.
 • Milli Edebiyatın fikri temellerini oluşturmuştur.
 • Türkçülük akımını sistemleştiren bir fikir adamıdır.
 • O, Türkçülüğü “Türk milletini yükseltme” olarak tanımlar.
 • Türkçülüğün dil, edebiyat, din, iktisat, siyaset ve güzel sanatlar gibi alanlarda gerçekleştirme yollarını göstermiştir.
 • Edebiyatı görüşlerini yaymak için bir araç olarak görmüştür.
 • Dili sadedir; süsten, özentiden uzaktır.
 • Türk dilinin millî temeller üzerinde geliştirilmesi konusunda büyük emeği vardır.
 • Türkçe karşılıkları olan Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaları atılması, halk diline yerleşmiş olanlarında Türkçeleşmiş Türkçe kabul edilmesi gerektiğini savunmuştur.
 • Bizim millî veznimizin hece vezni olduğunu söyler.
 • Makaleler, didaktik şiirler, manzum destan ve masallar yazmıştır.

ESERLERİ:

Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık (şiir);

Türkleşmek – İslamlaşmak- Muasırlaşmak, Türkçülüğün Esasları, Türk Medeniyet Tarihi, Türk Töresi, Doğru Yol (inceleme-araştırma);

Malta Mektupları (mektup).

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.